Bell Flavors & Fragrances

Zaprojektowanie i wyposażenie centrum logistycznego

Branża:
Przemysł spożywczy

Pracownicy
> 250

Powierzchnia:

  • 8 750 m² powierzchni zewnętrznej, renowacja ulic i nowa stacja załadunkowa
  • 4 295 m² budynku logistyki
  • 1 055 m² działu zapewnienia jakości / strefy analiz

Czas trwania projektu:
2009 / 2014 – 2016 (w trakcie realizacji)

Bell Flavors & Fragrances jest wiodącym producentem substancji smakowych i zapachowych, ekstraktów roślinnych i składników produktów dla przemysłu spożywczego i napojów oraz przemysłu kosmetycznego, gospodarstwa domowego i przemysłu środków pielęgnacyjnych. Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom względem logistyki dla grupy Bell, firma zdecydowała się na bezpośrednie włączenie centrum logistycznego dla zakładu w Lipsku Miltitz do istniejącej produkcji.

Temat projektu
Zaprojektowanie i wyposażenie centrum logistycznego z dodatkowymi funkcjami dla działu zapewnienia jakości (strefy analiz) oraz pomieszczeniami socjalnymi. Połączenie mostem z działem produkcyjnym.

Usługi

  • Przygotowanie koncepcji logistycznej dla centrum logistycznego
  • Koncepcja i wykonanie powierzchni magazynowych dla produktów gotowych i surowców, strefy specjalne dla substancji niebezpiecznych (klasa 3, płyny łatwopalne) i składowanie narkotyków, powierzchnie służące do przygotowania i biura administracji magazynu
  • Remont drogi dojazdowej i utworzenie nowej stacji załadunkowej
  • Projekt generalny dla całej koncepcji z przetargiem funkcjonalnym i wykonaniem na podstawie umowy o Generalne Wykonawstwo
  • Kontrola realizacji

Twój partner do kontaktu

Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 (0) 40 2000 07 - 44