Przetarg i udzielenie zamówienia

Przejrzystość przy udzielaniu zamówienia

Opis świadczeń jest elementem łączącym etap planowania z etapem realizacji. Opracowany podczas projektowania szkic zdefiniowany zostaje z zachowaniem jakości i standardów w formie szczegółowego zestawienia usług i służy jako podstawa do kalkulacji i ofert dla firm wykonujących prace budowlane.

W przypadku budowy obiektów produkcyjnych z dużą ilością punktów stycznych ważna jest szybka i sprawna realizacja z zachowaniem bezpieczeństwa kosztów. Dlatego takie projekty nadają się szczególnie w przypadku funkcjonalnego przetargu na świadczenia oferowane przez Generalnego Wykonawcę.

W przypadku przetargu funkcjonalnego określa się, jakie główne świadczenia należy dostarczyć i jak należy rozumieć należne właściwości, oczekiwania, cechy funkcjonalne i jakościowe obiektu budowlanego do realizacji. Po złożeniu i dokładnej analizie ofert przy pomocy narzędzi Metroplan odbywają się negocjacje z wszystkimi oferentami. Wyjaśniane są wtedy szczegóły techniczne, jakościowe i handlowe i negocjowana jest kwota oferty.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W momencie przejścia z etapu projektowego do etapu realizacji postrzegamy swoją rolę jako projektanta i konsultanta: W zależności od rodzaju projektu doradzamy inwestorowi przy strategii udzielania zamówień, strategii zawierania umów budowlanych, ustalenia cen na roboty budowlane (umowa na ceny ryczałtowe, umowa na ceny jednostkowe, umowa gwarantowanej ceny maksymalnej itp.). 

Uwzględniając interesy inwestora ustalany wiążący harmonogram dla generalnego wykonawcy. W dużym stopniu wpływ na ekonomiczne powodzenie projektu ma jakość przetargu; jest podstawowym elementem, pozwalającym na wdrożenie zaplanowanej jakości wykonania oraz W ramach współpracy przy udzielaniu zamówień sprawdzamy nadesłane oferty pod kątem technicznym oraz warunków ramowych dotyczących budżetu. Wraz z przygotowaniem poziomu cen na podstawie porównania ofert tworzymy podstawy do pierwszych negocjacji zamówień.

Pomagamy inwestorom podczas negocjacji zamówień i wyjaśnień kwestii technicznych, stale kontrolując przy tym kwestie związane z techniką produkcyjną. Integrujemy i koordynujemy przy tym prace wszystkich uczestniczących projektantów specjalistycznych branż oraz planowanie i organizację obiektu produkcyjnego w zależności od wymagań procesu zamówienia i wzmacniamy pozycję inwestora podczas negocjacji zamówień. W ten sposób prowadzimy inwestora do optymalnego wyniku negocjacji i po ocenie wszystkich informacji przekazujemy nasze zalecenia związane z zamówieniem.

Korzyści dla klientów

  • Przygotowanie pewnej z prawnego punktu widzenia dokumentacji przetargowej mającej na celu bezproblemową i bezpieczną kosztowo realizację zlecenia
  • Wczesne konsultacje dotyczące strategii udzielania zamówień w celu zapewnienia optymalnego przeprowadzenia projektu
  • Pełne i jednoznaczne informacje w przetargu zapewniające ekonomiczne powodzenie projektu
  • Propozycja adekwatnego, odpowiadającego na wymagania projektu kręgu oferentów
  • Włączenie do pracy projektantów branż specjalistycznych, aby wzmocnić pozycję inwestora podczas negocjacji zamówień
  • Na podstawie technicznych parametrów optymalny wynik negocjacji ofert

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768