Skip to main content

Produkcja

Jasno ustrukturyzowane procesy stanowią założenia udanego rozpoczęcia operacji. Posiadamy długoletnie doświadczenie w projektowaniu ,w zarządzaniu projektami i realizacją.
W ramach współpracy przy udzielaniu zamówień sprawdzamy nadesłane oferty pod kątem technicznym oraz warunków ramowych dotyczących budżetu.
Metroplan posiada doświadczenie w tworzeniu szczegółowych projektów całych fabryk i zakładów oraz w lokalizowaniu produkcji z uwzględnieniem wydajności.
Metroplan działa jako jednostka kontrolująca z ramienia zleceniodawcy. Przejęcie zadań inwestorskich możliwych do oddelegowania umożliwia współdziałanie oszczędzające zasoby.