Przetarg i udzielenie zamówienia na systemy techniczne i IT

Wybór najlepszych dostawców

W dobie intensywnej konkurencji wybierani są odpowiedni dostawcy realizujący usługę. Wszyscy dostawcy i oferty są sprawdzane pod kątem technicznym i jakościowym.

Przetarg ma w dużej mierze wpływ na dalszy przebieg projektowania. W specyfikacji przetargowej definiowani są wszyscy dostawcy i zakresy usług. Obok wymogów technicznych i procesowych ustalany jest wiążąco sposób przeprowadzenia projektu. Warunki wykonania (jak na przykład jakości, model dostępności, procedury testowe i działania związane z oddaniem do eksploatacji) są tak definiowane, że wszystkie strony znają warunki do odbioru, które muszą spełnić.

Korzystamy z różnych metod przy postępowaniu przetargowym i udzielaniu zamówień, które ustalamy indywidualnie z klientem. Przy tym ryzyko projektu musi być możliwie najmniejsze. Wcześniej oceniamy dostawców i oferty z punktu widzenia organizacyjnego i handlowego.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Podejście do przetargu za każdym razem dostosowywane jest do danego projektu i ustalane wspólnie z klientem. Z reguły przetarg odbywa się w klasycznej formie funkcjonalnego przetargu na generalne wykonawstwo, przetargi na roboty w danej branży lub w kooperacji z dostawcą, na przykład procedura Guided-Engineering. Przetarg obejmuje specyficzne dla projektu systemy logistyczne, procesy logistyczne i technologie przepływu materiałów zgodnie z naszym najwyższym standardem. Jeśli zostaną wybrani właściwi dostawcy, otrzymają Państwo odpowiednią informację i opracowane oraz przeanalizowane oferty. W ostatnich latach sprawdziło się intensywne współdziałanie już na tym etapie procesu. Po wpływie pierwszych ofert, zaczyna się intensywny etap wyjaśnień i optymalizacji. Dopiero kiedy zakres oferowanych dostaw i usług jest dla wszystkich stron całkowicie jasny rozpoczynają się negocjacje cen. Metroplan pomaga w tych negocjacjach aż do finalnego udzielenia zlecenia.

Korzyści dla klientów

  • Wszystkie aspekty istotne dla projektu są uwzględnione dzięki ustandaryzowanym, stale rozwijanym metodom udzielania zamówień
  • Dokumentacja przetargowa porusza wszystkie aspekty związane z realizacją. Dzięki temu zyskuje się skuteczne narzędzia do późniejszej kontroli realizacji
  • Dla zdefiniowanego zakresu projektu wyszukiwani są odpowiedni dostawcy
  • Obiektywne porównanie ofert i dostawców pod względem technicznym, organizacyjnym i handlowym pozwala na dokonanie przejrzystej oceny
  • Procedura przetargowa jest każdorazowo dopasowana do zadań; optymalizuje to czas udzielania zamówień oraz czas trwania projektu
  • Przejrzyste porównanie cen ofert i oczekiwanych nakładów inwestycyjnych z bazą danych ,które posiada Metroplan.

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33