Projektowanie szczegółowe techniki magazynowej i przepływu materiałów

Od procesów operacyjnych i technologii

Projektowanie szczegółowe uściśla procesy, funkcje i techniki wykorzystywane w przyszłym systemie przepływu materiałów. Jest to decydujące dla całościowej realizacji procesu logistycznego, kosztów i związanych z tym inwestycji.

Podczas szczegółowego projektowania centrum logistycznego znaczenie ma perfekcyjne dopasowanie do siebie procesów, techniki magazynowej i transportowej oraz techniki informacyjnej. Podczas tego etapu ustalane są procesy, technologie i systemy IT, które zapewnią wydajne i zoptymalizowane pod względem kosztów działanie operacyjne. Ten etap projektowy ma szczególne znaczenie, ponieważ późniejsze zmiany są wyjątkowo kosztowne i czasochłonne. Ilość operacji związanej z projektowaniem wybierana jest w zależności od kompleksowości projektu i preferowanej procedury udzielania zamówień (np. udzielenie zamówienia poszczególnym wykonawcom, udzielenie (pakietowego) zamówienia w danej branży, udzielenie zamówienia generalnemu wykonawcy, udzielenie zamówienia na nadzór inżynieryjny). Jeśli jest to konieczne przy projektowaniu szczegółowym wykorzystujemy symulację. Metroplan tworzy zespół złożony ze specjalistów, którzy wykonują wszystkie zadania i obejmują wszystkie obszary wchodzące w zakres projektowania szczegółowego. Planowanie szczegółowe idzie w parze z planowaniem obiektu budowlanego w ramach projektowania generalnego.

Korzyści dla klientów

  • Pełny wzór procesów, IT, techniki przepływu materiałów, obszarów funkcyjnych i struktury personelu wraz z rozmieszczeniem, opis procesów i katalog punktów stycznych do projektu budowlanego
  • Ustandaryzowany system przepływu materiałów, sprawdzone metody i narzędzia planowania Metroplan pozwalają na uniknięcie braków w planowaniu i przyspieszają projektowanie szczegółowe
  • Prezentacja w 3D systemu przepływu materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność wspierana symulacją pozwala na dogłębne zrozumienie i ułatwia ocenę
  • Wybór niepreferujący żadnego producenta lepszej alternatywy systemu
  • Projekt generalny techniki transportowej i magazynowej, IT i budynków bez strat w punktach stykania się
  • Ustalenie preferowanej procedury udzielania zamówień i planu projektu do realizacji

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W ramach projektowania szczegółowo pogłębiana jest koncepcja , odwzorowywana w scenariuszach.

Powstaje rzetelny plan ilości i struktury do dalszego projektowania. Na tej podstawie opracowujemy wspólnie z późniejszym eksploatatorem szczegółowe procesy i technologie, które zostaną wdrożone bezpośrednio do działalności operacyjnej.

Tym samym łączymy specyficzną wiedzę użytkownika na temat procesu z naszym doświadczeniem, aby odwzorować wszystkie funkcje. Pomagają nam przy tym odpowiednie metody oraz nasze własne i zakupione narzędzia informatyczne.

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33