Oddanie do eksploatacji systemów technicznych i IT

Testy funkcjonalności, wydajności i niezawodności

Często niedoceniane: Oddanie do eksploatacji jest dla zleceniodawcy jednym z najbardziej intensywnych, jeśli nie najintensywniejszym etapem całego projektu. Skoordynowane postępowanie podczas wszystkich etapów zapewnia projektowi sukces.

Właściwe oddanie do eksploatacji stawia wysokie wymagania przed wszystkimi uczestnikami projektu. Kompletne systemy stworzone indywidualnie na potrzeby klienta muszą być dostosowane do wzajemnego oddziałania ze składowanymi i transportowanym materiałem, technologie dokładnie skalibrowane. Technologia informatyczna jest szczegółowo dopasowywana do istniejącej sfery materialnej, a ewentualnie pojawiające się niedociągnięcia w pojedynczych procesach sukcesywnie usuwane. Przyszły personel obsługi jest szkolony w celu zapoznania się z nową techniką transportową i magazynową jak i obsługą instalacji. Równocześnie podnoszona jest wydajność instalacji najpierw w trybie testowym, później przy realizacji prawdziwych zleceń. W ten sposób testowane są wydajność i niezawodność. Na podstawie zrozumiałych wyników odbierane są instalacje i przenoszone do obsługi operacyjnej.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu etapu rozruchu kompleksowych systemów logistycznych.

Dlatego jesteśmy w stanie intensywnie współdziałać podczas tego etapu aż do skutecznej rzeczywistej eksploatacji.

Podczas przekazania do eksploatacji stosujemy wypróbowane ustandaryzowane procedury:

 • Pakiet związany z przeniesieniem i fazy rozruchu są ściśle ze sobą uzgadniane. Celem jest zapewnienie stałych możliwości dostawy.
 • Zastosowanie wypróbowanej wielostopniowej procedury testowej:
  • Rozdzielenie testów zleceniodawcy i zleceniobiorcy
  • Logiczna hierarchia testów: Testy częściowe, testy podsystemów, testy całego systemu i testy integracji całości
  • Utworzenie modelu dostępności zgodnie z techniką VDI lub w myśl dostępności usług
  • Testy dostępności i wydajności ze zdefiniowanymi kryteriami celu dotyczącymi kamieni milowych etapu oddania do eksploatacji
 • Koncepcja szkoleń dla pracowników
 • Sformalizowana procedura odbioru: Nadzór nad warunkami odbioru zgodnie ze specyfikacją przetargową jak np. pozytywne wyniki testów, dokumentacja, deklaracja zgodności WE, odbiory urzędowe, wykonane roboty z listy braków, pakiety części zastępczych, certyfikat szkoleń pracowniczych itp.

Korzyści dla klientów

 • Systematyczne testowanie urządzeń pod kątem funkcjonalności, wydajności i niezawodności. Przejrzysta ocena wydajności i poziomu wydajności aż do osiągnięcia maksymalnej gotowości dostaw
 • Wysoki poziom akceptacji ze strony pracowników i bezpieczeństwo eksploatacji dla późniejszego trybu produkcyjnego
 • Oddanie do dyspozycji wykwalifikowanego personelu od etapu oddania do eksploatacji do pełnego rozruchu
 • Obiektywne zarządzanie eskalacjami na wypadek problemów

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33