Kontrola realizacji systemów technicznych i IT

Minimalizacja ryzyka technicznego i czasowego

Po otrzymaniu zlecenia dostawca jest zobowiązany do dostawy zgodnej z warunkami przetargu i ofertą. Zagwarantowana jest poprzez wykwalifikowane zarządzanie na tym etapie budżetem i harmonogramem, aż po oddanie do eksploatacji.

Etap kontroli realizacji służy konstruktywnemu wsparciu i zarządzaniu dostawcą/dostawcami podczas jego/ich pracy. W tym momencie wprowadzane są jeszcze koniecznie zmiany do systemów (logistyki, IT, budowy) – ze względu na typową dynamikę warunków lub specyficzne dla producenta podsystemy i opcje, które pojawiają się w ramach planowania wykonania. Ważne jest, aby zmiany były przejrzyste. Aby nie naruszyć ram czasowych i budżetowych należy uwzględnić aspekty handlowe i dokładnie skontrolować ustalone jakości dla wyposażenia technicznego transportowego i magazynowego jak i pełne odwzorowanie procesu w IT. Podczas instalacji zwracamy uwagę, aby prace odbywały się regulaminowo – od ustalenia szczegółów wykonania lub dopasowania środków na miejscu po dotrzymywanie zdefiniowanych w planie projektu kamieni milowych.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W tym etapie najpierw wzywany jest dostawca: Na podstawie przetargu ostatecznie ustalony jest plan wykonania późniejszej techniki przepływu materiałów i zatwierdzony do realizacji. Metroplan podczas tego etapu intensywnie wspiera klienta, gdyż korekty odstępstw od niezbędnego zakresu projektu są później wyjątkowo kosztowne. Z papieru powstaje teraz „stal i żelazo”.

Analogicznie obowiązuje to dla IT: W ramach przygotowania specyfikacji technicznej ewentualnie podczas etapu projektowego ostatecznie definiowane są późniejsze procesy. Systemy zarządzania magazynem, komputery przepływu materiałów i sterowniki PLC są odpowiednio zaadaptowane ewentualnie zaprogramowane indywidualnie do potrzeb klienta. Metroplan bierze udział w tych rozmowach i sprawdza specyfikacje techniczne/projekty w celu zapewnienia pełnego transferu know-how z etapu projektowania.

Tam gdzie jest to konieczne przedkładane są próbki i wykonywane testy fabryczne elementów, komponentów kluczowych i podsystemów. Podczas instalacji jesteśmy na budowie, bierzemy udział w procesie instalacji i tworzymy protokół, wyjaśniamy szczegółowe kwestie i sprawdzamy postęp projektu. Podejmujemy się zarządzania projektem i prowadzimy sformalizowaną procedurę zlecenia zmian (change request).

Korzyści dla klientów

  • Wdrożenie projektu zgodnie z wymogami, specyfikacją przetargową i ofertą
  • Minimalizacja ryzyka czasowego i technicznego
  • Sformalizowana procedura zlecania zmian zapewnia zleceniodawcy i dostawcy/dostawcom obiektywną ocenę zmian w zakresie projektu i redukuje ryzyko konfliktu
  • Transfer know-how z poprzedniego etapu planowania do projektowania wykonawczego i przygotowania specyfikacji technicznej
  • Optymalnie wdrażane są technologie i procesy specyficzne dla dostawcy
  • Profesjonalna wstępna ocena zastosowanych komponentów i ich jakości

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33