Przejdź do treści

Logistyka

Projektowanie szczegółowe uściśla procesy, funkcje i techniki wykorzystywane w przyszłym systemie przepływu materiałów. Jest to decydujące dla całościowej realizacji procesu logistycznego.
W dobie intensywnej konkurencji wybierani są odpowiedni dostawcy realizujący usługę. Wszyscy dostawcy i oferty są sprawdzane pod kątem technicznym i jakościowym.
Zagwarantowana jest poprzez wykwalifikowane zarządzanie tym etapem jak i budżetem i harmonogramem, aż po oddanie do eksploatacji. Celem jest zminimalizowanie ryzyka czasowego i technicznego.
Oddanie do eksploatacji jest dla zleceniodawcy jednym z najbardziej intensywnych, jeśli nie najintensywniejszym etapem całego projektu. Skoordynowane postępowanie podczas wszystkich etapów zapewnia projektowi sukces.

Logistyka