Przetarg i udzielenie zamówienia: Budynek

Przejrzystość przy udzielaniu zamówienia

Funkcjonalna książka przetargowa jest elementem łączącym etap planowania z etapem realizacji. Opracowany podczas fazy planowania projekt, w formie funkcjonalnego i szczegółowego opisu usług do wykonania ,służy jako podstawa do kalkulacji ofert dla firm wykonawczych.

Ramy projektów logistycznych, dla których decydująca jest szybka i skuteczna realizacja z zachowaniem bezpieczeństwa kosztowego, nadaje się szczególnie do przetargów funkcjonalnych na usługi generalnego wykonawstwa. W przypadku przetargu funkcjonalnego określa się, jakie główne świadczenia należy dostarczyć i jak należy rozumieć oczekiwania, cechy funkcjonalne i jakościowe obiektu budowlanego do realizacji. Po złożeniu i zdecydowanej oraz przejrzystej ocenie ofert odbywają się negocjacje z wszystkimi oferentami, w celu ustalenia zakresu usług i kosztów .

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W momencie przejścia z etapu projektowego do etapu realizacji postrzegamy swoją rolę jako projektanta i konsultanta: W zależności od rodzaju projektu doradzamy inwestorowi pod kątem optymalnej i odpowiedniej dla niego strategii udzielania zamówień, strategii zawierania umów budowlanych, ustalenia cen na roboty budowlane (umowa na ceny ryczałtowe, umowa na ceny jednostkowe, umowa gwarantowanej ceny maksymalnej itp.). Jako projektant przekształcamy wyniki projektowania w obejmujący całość przetarg funkcjonalny z ustaleniem w specyfikacji cech obiektu budowlanego i jego cech funkcjonalnych i jakościowych, które musi zapewnić Generalny Wykonawca. Uwzględniane są przy tym specyficzne interesy inwestora. Ustalany jest również wiążący harmonogram dla generalnego wykonawcy.

W dużym stopniu wpływ na ekonomiczne powodzenie projektu ma jakość przetargu: Zestawiamy dokumentację przetargową w sposób kompleksowy i zabezpieczający umowę i dzięki temu tworzymy bazę dla bezproblemowej i bezpiecznej pod względem kosztowym realizacji zadania.

 

Przy tym jednoznaczny, kompleksowy opis usług z uwzględnieniem wszystkich punktów zbieżnych budowy i logistyki jest kluczem do uniknięcia dodatkowych umów podczas późniejszego etapu realizacji budowy. Dzięki obszernemu opisowi usług, które przenoszone są do późniejszych dokumentów umów, wykluczamy w okresie realizacji umowy ewentualne „załączniki” ze strony Generalnego Wykonawcy, wyprzedzając go tym samym o krok.

Przygotowujemy propozycje dla adekwatnego do przedsięwzięcia budowlanego kręgu oferentów i działamy niezależnie bez preferowania producentów.

W ramach współpracy przy udzielaniu zamówień sprawdzamy nadesłane oferty pod kątem technicznym oraz warunków ramowych dotyczących budżetu. Wraz z przygotowaniem poziomu cen na podstawie porównania ofert tworzymy podstawy do pierwszych negocjacji zamówień.

Pomagamy inwestorom podczas negocjacji zamówień, przewodzimy w wyjaśnianiu technicznych kwestii i stale kontrolujemy przy tym punkty zbieżne . Przy tym integrujemy i koordynujemy prace wszystkich uczestniczących projektantów z różnych branż w zależności od wymagań procesu zamówienia i wzmacniamy pozycję inwestora podczas negocjacji zamówień.

W ten sposób prowadzimy inwestora do optymalnego wyniku negocjacji i po ocenie wszystkich informacji przekazujemy nasze zalecenia związane z zamówieniem.

Korzyści dla klientów

  • Przygotowanie pewnej z prawnego punktu widzenia dokumentacji przetargowej mającej na celu bezproblemową i bezpieczną kosztowo realizację zlecenia
  • Wczesne konsultacje przy strategii udzielania zamówień w celu zapewnienia optymalnego przeprowadzenia projektu
  • Pełne i jednoznaczne informacje w przetargu zapewniające ekonomiczne powodzenie projektu
  • Propozycja adekwatnego, odpowiadającego na wymagania projektu kręgu oferentów
  • Włączenie do pracy projektantów branż specjalistycznych, aby wzmocnić pozycję inwestora podczas negocjacji zamówień
  • Na podstawie technicznych parametrów optymalny wynik negocjacji ofert

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44