Projektowanie wstępne budynków

Ustalenie najważniejszych struktur

Bez względu na to czy planowana jest budowa nowej lokalizacji logistycznej czy też istniejący budynek firmy logistycznej ma zostać zoptymalizowany, przedsiębiorstwa mają przed sobą kompleksowe zadania do rozwiązania: Szybką i skuteczną realizację wewnątrz ścisłych ram inwestycyjnych.

Przepływy materiałów i procesy techniczne są podstawą pierwszych opracowań budowlanych rozmieszczenia na powierzchni oraz kubatur budynku. Celem jest zaprowadzenie jasnego, funkcjonalnego porządku, który wpływa na procesy. Podczas etapu planowania z ekonomicznego punktu widzenia uwzględniane jest zapotrzebowanie na powierzchnię wynikające z techniki magazynowej i transportowej.

Po raz pierwszy zwymiarowane zostaje wyposażenie techniczne budynku służące jako podstawa do projektu wstępnego. Jeśli planowana jest lokalizacja logistyczna, należy opracować elastyczne plany i uwzględnić w nich osie ekspansji. Pozwoli to na dokonanie rozbudowy w przyszłych latach. Również ważną rolę podczas opracowywania pierwszej koncepcji budynku odgrywają cechy lokalizacji oraz nakłady planu B jak np. w przypadku koncepcji magazynu wysokiego składowania.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Wstępne opracowanie koncepcji ma na celu przedstawienie optymalnie funkcjonującej struktury. Przy czym tak samo uwzględniane co techniczne ograniczenia są rozważania dotyczące techniki przepływu materiałów. Dla nas technika magazynowa, elewacja budynku i jego infrastruktura stanowią jedność.

Zależności pomiędzy magazynem i wcześniej włączonymi obszarami funkcyjnymi decydują o strukturze i kubaturze budynku. W przypadku koncepcji budynku uwzględniamy cechy architektoniczne miejscowości i dopasowujemy odpowiednio konstrukcję budynku. Niezależnie od tego, czy planują Państwo budowę na niezagospodarowanym terenie czy też chcą włączyć budynek do istniejącej już struktury, wpływ na jej wygląd mają przepływy materiałów i procesy logistyczne. Jako generalny projektant angażujemy podczas tego etapu różnych specjalistów zespołu projektowego, tworzymy pierwsze koncepcje i bierzemy odpowiedzialność za wszystkie istotne realizacje projektów. Ponadto koordynujemy i włączamy kolejnych projektantów branż specjalistycznych: ochrony przeciwpożarowej, izolacji akustycznej, fizyki budowlanej i akustyki. Tylko całościowo opracowane koncepcje są długotrwale skuteczne.

Korzyści dla klientów

  • Opracowanie koncepcji budynku ze zoptymalizowanym projektem logistyki przez jedną firmę
  • Priorytety już podczas opracowywania koncepcji: ekonomiczna technologia przepływu materiałów i procesy logistyczne oraz elastyczna struktura budynku
  • Przejęcie zadań głównego projektanta
  • Generalne projektowanie skupione w jednym punkcie kontaktowym obejmujące wszystkie branże projektowe w celu stworzenia jednolitej koncepcji
  • Szacunek kosztów zgodnie z normą DIN 276 jako podstawa decyzji podejmowanej w ramach przedsiębiorstwa

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44