Projekt budowlany wraz z pozwoleniem

Nastawione na cel i przekrojowe

Elementem projektowania szkicowego lokalizacji logistyki jest planowanie przepływu materiałów i wymagania specyficzne dla użytkownika. Projektowanie szkicowe i pozwoleniowe uwzględnia założenia techniczne, ekonomiczne, zrównoważone pod kątem energetycznym oraz twórcze.

Na koncepcję budynku miarodajny wpływ ma sposób w jaki będzie on wykorzystywany: Budowa chłodni wymaga na przykład bezpiecznego zrozumienia fizycznych związków budowlanych, adekwatnych surowców budowlanych i odpowiedniego wyposażenia technicznego budynku. Specyficzne systemy magazynowe i wysoka częstotliwość wykorzystywania samobieżnych wózków przemysłowych stawiają wyższe wymagania wobec płyty posadzki. Na tym etapie odbywają się dalsze ustalenia w celu uzyskania pozwoleń. Metroplan dostarcza następnie do urzędu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z wytycznymi budowlanymi w formie wniosku budowlanego.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Przy realizacji projektu uwzględniamy rodzaj składowanych produktów (np. substancje niebezpieczne, różne zakresy temperatur), rodzaje magazynu (konwencjonalny lub automatyczny) i technikę przepływu materiałów do przenoszenia. Projektowanie to jest bardzo szczegółowe i integruje plan logistyczny. Systemy budowlane są uzależnione od wymagań logistyki. Już na etapie projektowania wstępnego koncentrujemy się na budynku, który będzie można elastycznie użytkować i uwzględniamy różne osie ekspansji. Podczas właściwego etapu projektowego opracowujemy te projekty z uwzględnieniem optymalnego rozwiązania pod kątem konstrukcji budowlanej.

Wizerunek korporacyjny, wybór materiałów i kolorów tworzą projekt budynku logistyki budujący tożsamość. Projektowanie uwzględniające zrównoważone zużycie energii i rentowność zapewniają wartość nieruchomości i sprawiają, że jest ona nastawiona na przyszłość. W celu planowania integracji całości ważne jest wspólne prowadzenie projektu budowlanego i logistycznego i uwzględnienie punktów stykania się.

Dzięki temu wykorzystują Państwo synergię i zyskują globalny wynik projektu. Wewnętrzne zarządzanie projektem i punktami stykania się koordynuje wszystkie procesy i zapewnia w ustalony sposób przewidziane koszty, terminy i jakości. W celu realizacji wyliczamy koszty zgodnie z normą DIN 276. Na tej podstawie klient ustala ostatecznie budżet.

Korzyści dla klientów

  • Nastawiona na cel integracja projektu budowlanego i logistycznego z należącą do tego administracją punktów stykania się opracowane przez jedną firmę.
  • Jako generalny wykonawca łączymy różne branże specjalistyczne we wspólnym planie i kontrolujemy ramy kosztowe i czasowe.
  • Obliczenie kosztów zgodnie z normą DIN 276 stanowi podstawę, do zatwierdzenia budżetu w ramach przedsiębiorstwa.
  • Zestawione dokumenty do uzyskania pozwolenia dla wszystkich branż projektowych; stała komunikacja z urzędami już podczas procesu projektowania zapewnia szybką realizację procedury uzyskania pozwoleń.
  • Metroplan posiada doświadczenie we współpracy z urzędami wydającymi pozwolenia. Dzięki temu otrzymanie pozwoleń i dotrzymanie zakładanych terminów jest zapewnione.

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44