Optymalizacja zakupów i zamówień

Podniesienie wartości dodanej zakupów

Biorąc pod uwagę doświadczenie, wydatki na materiał produkcyjny, towary handlowe, świadczenia rzeczowe, usługi i inwestycje pokrywają dwie trzecie wszystkich kosztów przedsiębiorstwa. Metroplan rozróżnia zapotrzebowanie na zakupy i na zamówienia.

Wyzwaniem dla zakupów jest równoczesne i pełne spełnienie następujących zadań:

 • Skompensowanie załamania cen własnych produktów poprzez odpowiednio wysokie oszczędności i racjonalizacje. W takim przypadku należałoby przenieść działania tworzące wartość dodaną i administrację do Wschodniej Europy.
 • Stworzenie maksymalnej przejrzystość aktualnych i międzynarodowych rynków zamówieniowych
 • Wczesne włączenie w procesy wyboru działów odpowiedzialnych za zakupy i zamówienia
 • Stała optymalizacja dostawców
 • Zapewnienie jednolitych, skutecznych procesów podczas dokonywania zakupów i zamówień we wszystkich lokalizacjach
 • Spełnienie wszystkich ustawowych i celnych wymagań
 • Dotrzymanie wszystkich wymagań dotyczących zgodności (np. zasada dwóch par oczu)

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan pomaga swoim klientom optymalizować zakupy i zamówienia łącznie lub pod kątem poszczególnych elementów. Przy optymalizacji skuteczne okazało się następujące podejście podzielone na trzy etapy:

 1. Audyt zakupów i etap analizy
 • Audyt zakupów na podstawie około 100 specyficznych dla danego przedsiębiorstwa pytań z zakresu zakupów i zamówień w firmach produkcyjnych
 • Dostęp do danych podstawowych systemu ERP i danych o ruchu przy pomocy (certyfikowanych przez SAP) interfejsów w celu ustalenia wielkości zakupów struktury grupy towarów itp
 • Analiza kontroli zakupów przy pomocy profesjonalnego oprogramowania

     2. Optymalizacja i implementacja

 • Przekazanie dobrych praktyk innych przedsiębiorstw i branż
 • Warsztaty możliwości dla każdej grupy towarowej w celu zidentyfikowania konkretnych środków optymalizacji
 • Środki optymalizacji systemów IT
 • Implementacja projektów pilotażowych, w celu szybkiego wykazania wykonalności
 • Określenie jednolitej struktury towarów/ strategii wobec dostawców przy pomocy strategii portfolio
 • Zdefiniowanie reguł współpracy między działem zakupów a poszczególnymi działami specjalistycznymi
 • Dopasowanie struktur i procesów zakupów

     3. Raportowanie i rollout

 • Implementacja narzędzi wspierających (do systemu ERP-SAP, a także z popularnymi programami MS-Office)
 • Implementacja systemów sprawozdawczości z miesięcznymi raportami, w których widoczne są zmiany pod kątem zamierzonego celu
 • Przejęcie bieżących analiz jako Managed Shared Service (usług wspólnych) dla klientów Metroplan (np. controlling zakupów, wyszukiwanie dostawców we Wschodniej Europie itp.)

Korzyści dla klientów

 • Maksymalizacja wyznaczonych celów w celu podwyższenia wartości zakupów
 • Poprawa warunków zakupów towarów handlowych, usług, kosztów rzeczowych i dóbr inwestycyjnych
 • Dopasowanie organizacji zakupów i procesów zakupu/zamówienia do przyszłych wymogów
 • Zabezpieczające proces włączenie zakupów do opracowania produktów
 • Uzgodnione specyfikacje i systemy informatyczne przyczyniają się do większej skuteczności podczas zamawiania i zakupów

Twój partner do kontaktu

Dr. Thomas Mielke

Dyrektor Metroplan Process Management GmbH
Thomas.Mielke@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 50