Podniesienie wydajności produkcji i magazynu

Poprawianie wyników w ustrukturyzowany i zrównoważony sposób

Ze względu na ciągle zwiększającą się konkurencję, stałą presję kosztową i coraz krótsze czasy dostaw przed przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi stoją ogromne wyzwania. Produkty i procesy produkcyjne są złożone, prawdopodobne są krótkoterminowe modyfikacje konstrukcyjne i wymaga się szerszej oferty różnych wariantów.

Cały system musi więc odpowiednio się dopasować. W jaki sposób przedsiębiorstwo może sprawić, że klienci będą bardziej zadowoleni a jednocześnie zapewnić zrównoważony sukces swojej działalności? W celu uzyskania większej wydajności personel wszystkich działów przedsiębiorstwa musi posiadać elastyczne podejście i być chętny do zdobywania wiedzy.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan przykłada dużą wagę do wspólnego z Państwem opracowania i wdrożenia koncepcji. Indywidualnie dopasowujemy nasze metody i dzięki temu w najlepszy możliwy sposób wspieramy Państwa w osiąganiu zamierzonego celu. Poszczególne etapy:

  1. Warsztat poświęcony wizjom i celom w celu ustalenia marszruty
  2. Kaskadowe podzielenie celów w obszarze funkcyjnym i roboczym po pojedyncze stanowisko pracy
  3. Analiza potencjału w celu identyfikacji najważniejszych tematów i przełożenia ich na liczby
  4. Indywidualna koncepcja/metoda w celu długofalowej realizacji wykazanych oszczędności
  5. Stabilizacja procesów, zagwarantowanie przejrzystości
  6. Wspólne opracowanie i wdrożenie środków
  7. Zbudowane odpowiedniego systemu wskaźników

Korzyści dla klientów

Zmian nie można podyktować. Aby zmiany się dokonały, muszą być zrozumiałe przez ludzi. W tym celu prowadzi się systematyczny coaching pracowników. Uważamy, że naszym zadaniem nie jest jedynie pokazywanie rozwiązań. Naszym celem jest raczej wprowadzanie systemu naprawczego, który opiera się na osobistej odpowiedzialności. Wszyscy pracownicy zostaną włączeni do tego procesu i skojarzeni. Tylko wtedy możliwe jest, aby doświadczeni i zaangażowani pracownicy aktywnie wzięli udział w lepszym tworzeniu wartości. Naszym celem jest Państwa sukces! Robimy wszystko, abyście Państwo mogli jak najszybciej obejść się bez nas. W tym celu umożliwiamy Państwa pracownikom dalszy rozwój i podążanie w obranym przez siebie kierunku.

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768