Optymalizacja procesów biznesowych

Redukowanie ryzyka

Optymalizacja procesów biznesowych (BPO) lub też reinżynieria procesów biznesowych (BPR) pozwalają klientom na skuteczniejszą administrację i planowanie w połączeniu z międzynarodową produkcją obejmującą wiele działów i lokalizacji.

Jak wynika z doświadczenia w przypadku projektu dotyczącego analizy i optymalizacji procesów biznesowych przed wszystkimi uczestnikami stoi wyzwanie wiążące się z tym, że współpracują ze sobą przynajmniej trzy grupy posiadające zróżnicowaną wiedzę specjalistyczną:

 1. Pracownicy z uczestniczących działów specjalistycznych
  Posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesu biznesowego. Z reguły są to osoby, które w dziale produkcji, rozwoju produktu, w magazynie i w działach administracyjnych/projektowych odpowiadają na co dzień za procesy podlegające analizom.
 2. Pracownicy z uczestniczących działów informatycznych
  Posiadają niezbędną wiedzę w celu zarządzania procesami z istotnymi danymi referencyjnymi w systemach IT przedsiębiorstwa
 3. Osoby z Metroplan zajmujące się modelowaniem
  Posiadają nie tylko metodyczną wiedzę na temat modelowania, lecz także znajomość dobrych praktyk w danych procesach biznesowych i uczestniczących systemach IT na przykładzie innych przedsiębiorstw.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan dopasowuje swoje działania indywidualnie do potrzeb klientów, poniższe punkty są jednak prawie zawsze elementami zastosowanej metodyki:

 • Ustalenie zasadniczych i wspierających procesów dla procesu powstawania produktu i tworzenia wartości na produkcji, zarządzania jakością, logistyki, dystrybucji i działu posprzedażnego
 • Wybieranie i ograniczenie procesów biznesowych do optymalizacji
 • Analiza procesu (np. macierz RACI) z uwzględnianiem wykorzystywanych systemów IT oraz istotnych narzędzi i dokumentów
 • Identyfikowanie słabych punktów w organizacji i/lub technologii
 • Porównanie z dobrymi praktykami innych przedsiębiorstw
 • Opracowanie i ocena obszarów działania i rozwiązań alternatywnych
 • Ustalenie kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru poprawy 
 • Współdziałanie przy wdrażaniu wybranych rozwiązań alternatywnych

Korzyści dla klientów

 • Jednolite, wydajne procesy we wszystkich lokalizacjach/zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa prowadzą do krótszego czasu potrzebnego na dostarczenie gotowego produktu od momentu jego stworzenia oraz zredukowanego cyklu „Cash to Cash”
 • Niższe koszty zatrudnienia przy zoptymalizowanych procesach biznesowych
 • Zredukowane ryzyko związane z działalnością
 • Systemy IT są stale optymalnie wykorzystywane
 • Jednoznaczny opis procesu i zobowiązań, rozszerzenie zakresu obowiązków

Twój partner do kontaktu

Dr. Thomas Mielke

Dyrektor Metroplan Process Management GmbH
Thomas.Mielke@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 50