Modernizacja | Reorganizacja

Modyfikacje w działającym zakładzie

Towarzyszymy Państwu podczas modernizacji i reorganizacji „skostniałych” struktur w celu stworzenia nowych i wydajnych struktur w istniejących lokalizacjach produkcji.

Przedsiębiorstwa mają rzadko okazję, by stworzyć całkowicie nowy projekt na niezagospodarowanym terenie. Wysokie stany, długie cykle produkcyjne, niewystarczający poziom usług, nieuporządkowane przypływy materiałów wymagają najczęściej jednak reorganizacji istniejących zakładów lub tylko odpowiednich działów. Decydującym elementem jest znalezienie rzeczywistych przyczyn tych deficytów. Metroplan analizuje słabe i mocne punkty i identyfikuje możliwości ulepszeń co stanowi podstawę rozwiązań. Następnie przygotowujemy definicję projektu i celów dla jednego lub wielu projektów, aby wykorzystać wszystkie możliwości.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Planujemy modernizację i organizację Państwa zakładu od wewnątrz na zewnątrz. Główne kroki to:

1. Ustalenie założeń

 • Analiza sytuacji faktycznej i opracowanie założeń projektowych
 • Rozmieszczenie i zwymiarowanie maszyn, instalacji i logistyki produkcyjnej
 • Ustalenie zapotrzebowania na powierzchnię, personel, energię i media

2. Etap projektowania

 • Zaplanowanie metody zarządzania z wyszczuploną produkcją (lean) i logistyką produkcyjną
 • Wybór strategii zarządzania produkcją (zasada systemu ciągnionego (pull) /(push))
 • Określenie koncepcji zaopatrzenia (Just-in-Time/Just-In-Sequence, Kanban, zasad supermarketu)
 • Rozplanowanie poszczególnych stref zakładu oraz całego zakładu w wersji najbardziej optymalnej i realnej
 • Projekt włączenia wszystkich podsystemów i branż produkcyjnych
 • Ustalenie zapotrzebowania na inwestycje z uwzględnieniem rentowności

3. Etap udzielania zamówień

 • Przygotowanie specyfikacji technicznej i przetargów
 • Porównanie ofert i współdziałanie przy zlecaniu

4. Etap wdrożenia

 • Nadzór nad realizacją projektu przez dostawców i firmy wykonawcze
 • Kontrola realizacji urządzeń, części budowlanej i wyposażenia technicznego budynku
 • Planowanie, zarządzanie i kontrola czynności budowlanych i przeprowadzek

Korzyści dla klientów

W szczególności w przypadku zmian wprowadzanych w stanie należy skoordynować różne punkty styczne i tematy. Tylko wtedy można zagwarantować, że modernizacja/reorganizacja nie wpłynie negatywnie na możliwości dostawy. Metroplan jako generalny projektant przejmuje od Państwa większość zadań. Własny zespół projektowy i zewnętrzni inżynierowie różnych branż, dostawcy urządzeń lub wykonawcy robót budowlanych wnoszą do projektu jako specjaliści swoją fachową wiedzę. Zadaniem podmiotu zarządzającego przekrojowym projektem jest kontrolowanie tych wszystkich elementów.

Nasi kierownicy projektu posiadają właściwą fachową i przekrojową wiedzę na temat projektów przemysłowych i projektów budowy fabryki. Aby osiągnąć zamierzone cele ściśle współpracujemy z Państwa kierownictwem projektu. Stale kontrolujemy terminy, koszty i jakość. Do naszych usług wlicza się coaching Państwa kierowników projektu oraz przejęcie zadań kierownika projektu globalnego obejmującego wszystkie uczestniczące specjalizacje i branże.

Twój partner do kontaktu


Dipl.-Wirtsch.-Ing. Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 (0) 40 2000 07 - 68