Podniesienie wydajności produkcji i magazynu

Dalszy rozwój lokalizacji

Nowoczesne centra logistyczne muszą być elastyczne, ponieważ zmieniają się potrzeby klientów, zmniejszają się ilości przepływających towarów, zlecenia stają się bardziej jednostkowe lub zmienia się asortyment.

Przedsiębiorstwa są bardziej niż kiedykolwiek zmuszane do krytycznego przyjrzenia się swoim strukturom i procesom. Tylko w ten sposób można otworzyć się na potencjał optymalizacji w celu podniesienia swojej konkurencyjności i jakości dostaw.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Analizujemy bieżące procesy pod kątem wydajności Państwa przedsiębiorstwa, słabych stron oraz możliwości optymalizacji. Podczas tego procesu uwzględniamy zarówno przyszły rozwój jak i zmieniające się warunki. Ustalone możliwości optymalizacji porównujemy z istniejącym benchmarkami różnych sektorów.

Wspólnie z klientem opracowujemy możliwości, procesy, ich wsparcie IT, zastosowania techniki oraz tworzymy skuteczniejszą organizację personelu.

Oceniamy wyniki poprzez analizę wartości użytkowej pod kątem jakościowym i ilościowym i wybieramy odpowiednie środki. Z naszymi klientami określamy działania organizacyjne i proste rozszerzenia systemu IT. Jeśli trzeba wykonać większe modyfikacje instalacji technicznych i systemów IT, szukamy odpowiednich usługodawców. W obydwu przypadkach bierzemy udział we wdrożeniu i szkoleniu personelu.

Korzyści dla klientów

  • Skuteczne i zharmonizowane procesy, nastawione na przyszłe wymogi
  • Anforderungsgerechter Personaleinsatz und Hilfsmittel zur Steuerung
  • Optymalne, ciągłe wsparcie IT
  • Uzgodnione specyfikacje w celu dopasowania instalacji technicznych i bieżących systemów IT
  • Wybór odpowiednich dostawców wyposażenia technicznego i informatycznego
  • Minimalizacja ryzyka dzięki jasnym wytycznym, kontroli wdrożenia

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33