Przejdź do treści

Optymalizacja zakupów i zamówień

Kontrola kosztów

Biorąc pod uwagę doświadczenie, wydatki na materiał produkcyjny, towary handlowe, świadczenia rzeczowe, usługi i inwestycje pokrywają dwie trzecie wszystkich kosztów przedsiębiorstwa.

Metroplan rozróżnia wymagania stawiane działowi zakupów (strategiczne zadania zapewniające dostępność na najlepszych warunkach) i wymagania stawiane zamówieniom (aktualne i zgodne z jakością zaopatrzenia w materiał i usługi).

Wyzwaniem dla działu zakupów jest równoczesne spełnienie następujących zadań:

 • Elastyczna i korzystna cenowo obsługa logistyczna międzynarodowych klientów i zróżnicowanych kanałów dystrybucyjnych
 • Elastyczne przydzielenie pełnych pakietów usług poszczególnym usługodawcom (od inwestycji w nowe centra dystrybucyjne po przejęcie chwiejnych sezonowych usług co-packingu)
 • Wczesne włączanie działów odpowiedzialnych za zakupy i zamówienia do wszystkich procesów wybierania
 • Stała optymalizacja dostawców
 • Zapewnienie jednolitych, skutecznych procesów dla zakupów i zamówień we wszystkich lokalizacjach
 • Spełnienie wszystkich wymogów ustawowych i celnych
 • Dotrzymanie wszystkich wymogów dotyczących zgodności (zasad dwóch par oczu)

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Pomagamy naszym klientom optymalizować zakupy i zamówienia łącznie lub pod kątem poszczególnych elementów. Przy pełnej optymalizacji skuteczne okazało się następujące podejście podzielone na trzy etapy:

Audyt zakupów i etap analizy

 • Audyt zakupów na podstawie około 100 specyficznych dla danego przedsiębiorstwa pytań z zakresu zakupów i zamówień w firmach produkcyjnych
 • Dostęp do danych podstawowych systemu ERP i danych o ruchu przy pomocy (certyfikowanych przez SAP) interfejsów w celu ustalenia wielkości zakupów, struktury grupy towarowej itp.
 • Analiza kontroli zakupów przy pomocy profesjonalnego oprogramowania (analiza/model sieci, controlling zakupów itp.)
 • Analiza możliwości optymalizacji w ramach istniejących struktur umów z firmami logistycznymi (wraz z zarządzaniem paletowym)

Optymalizacja i implementacja

 • Przekazanie dobrych praktyk innych przedsiębiorstw i branż
 • Warsztaty możliwości dla każdej grupy towarowej w celu zidentyfikowania konkretnych środków optymalizacji
 • Optymalizacja zakupów usług logistycznych pod kątem zrównoważonej strategii łańcucha dostaw (uwzględniając lokalizację magazynu, koszty transportowe, koszty magazynowe, zakupy usług wartości dodanych)
 • Identyfikacja środków optymalizacji systemów IT (SRM, Spend Cube a także funkcjonalności SAP między innymi takie jak Vendor Evaluation System)
 • Implementacja projektów pilotażowych, w celu szybkiego wykazania wykonalności
 • Dopasowanie struktur i organizacji procesów w obszarze zakupów i logistyki

Raportowanie i rollout

 • Narzędzia wspierające implementację (w systemie ERP/SAP, ale także z popularnymi programami MS-Office)
 • Implementacja systemów sprawozdawczości z miesięcznymi raportami (wraz z Management Summary), w których widoczne są zmiany pod kątem zamierzonego celu
 • Przejęcie bieżących analiz jako Managed Shared Service (usług wspólnych) dla klientów Metroplan (np. do controllingu zakupów, do wyszukiwania przewoźników)

Korzyści dla klientów

 • Dopasowanie strategii zakupów do strategii łańcucha dostaw
 • PIdentyfikacja potencjałów do wariabilizacji i obniżenia kosztów w magazynie, transporcie i usług dodanych
 • Poprawa warunków w zakupach bezpośrednich (materiał do produkcji i opakowaniowy), w zakupach pośrednich (przewozów, usług magazynowych oraz towarów handlowych) oraz w przypadku inwestycji (magazyn centralny, technika magazynowa i transportowa, systemy IT itp.)
 • Dopasowanie organizacji zakupów i procesów zakupu/zamówienia do przyszłych wymogów
 • Włączenie zakupów zabezpieczające proces pod kątem wymagań między innymi logistyki, dyspozycji, utrzymania w ruchu
 • Uzgodnione specyfikacje jak np. systemy IT przyczyniają się do większej skuteczności podczas zamawiania i zakupów –
Twój partner do kontaktu