Optymalizacja procesów biznesowych

Jednolite i wydajne procesy

Optymalizacja procesów biznesowych (BPO) lub też reinżynieria procesów biznesowych (BPR) pozwalają klientom na skuteczniejszą administrację i planowanie w połączeniu z międzynarodową produkcją obejmującą wiele działów i lokalizacji.

Przy projekcie dotyczącym analizy i optymalizacji procesów biznesowych przed wszystkimi uczestnikami stawiane jest wyzwanie, wiążące się ze współpracą przynajmniej trzech grup posiadających zróżnicowaną wiedzę specjalistyczną:

 1. Pracownicy z działów specjalistycznych biorących udział w łańcuchu dostaw:
  Posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesu biznesowego. Z reguły są to osoby, które w magazynie, przy wejściu/wyjściu towaru, przy planowaniu produkcji i w działach zajmujących się administracją i planowaniem odpowiadają na co dzień za procesy podlegające analizom.
 2. Pracownicy z uczestniczących działów informatycznych:
  Posiadają niezbędną wiedzę w celu zarządzania procesami z istotnymi danymi referencyjnymi w systemach IT przedsiębiorstwa.
 3. Osoby z Metroplan zajmujące się modelowaniem:
  Posiadają nie tylko metodyczną wiedzę na temat modelowania, lecz także znajomość dobrych praktyk w poszczególnych procesach biznesowych i uczestniczących systemach IT na przykładzie innych przedsiębiorstw.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan dopasowuje swoje działania indywidualnie do potrzeb klientów, poniższe punkty są jednak prawie zawsze elementami zastosowanej metodyki:

 • Ustalenie zasadniczych i wspierających procesów dla logistyki zamówienia, zakładowej, dystrybucji i części zamiennych
 • Analiza procesu (np. macierz RACI) z uwzględnianiem wykorzystywanych systemów IT oraz istotnych narzędzi i dokumentów
 • Identyfikowanie słabych punktów w organizacji i/lub technologii
 • Porównanie z dobrymi praktykami innych przedsiębiorstw
 • Opracowanie i ocena obszarów działania i rozwiązań alternatywnych
 • Ustalenie kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru usprawnień
 • Współdziałanie przy wdrażaniu wybranych rozwiązań alternatywnych

Korzyści dla klientów

 • Jednolite, wydajne procesy we wszystkich lokalizacjach/magazynach i instalacjach produkcyjnych przedsiębiorstwa
 • Zredukowane koszty magazynu i transportu dzięki lepszym taryfom i zoptymalizowanym procesom
 • Mniejsze stany magazynowe i krótsze cykle „cash to cash”
 • Niższe koszty osobowe przy zoptymalizowanych procesach biznesowych, w przypadku wzrostu obrotów nie ma konieczności zatrudniania dodatkowego personelu
 • Zredukowane ryzyko związane z działalnością

Twój partner do kontaktu

Dr. Thomas Mielke

Dyrektor Metroplan Process Management GmbH
Thomas.Mielke@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 50