Przejdź do treści

Modernizacja | Reinżynieria

Jasne wytyczne i kontrolowane wdrożenie

Modernizacja | Reorganizacja

Modernizacja i reinżynieria istniejących urządzeń magazynowych i/lub transportowych sprawiają, że współpracujące systemy logistyczne są wydajniejsze.

Gorsza dostępność i ograniczona możliwość spełniania świadczeń przy zmienionych warunkach rynkowych są istotnym czynnikiem wpływającym na modyfikację urządzeń technicznych. Zrównoważona modernizacja ewentualnie reinżynieria sprawiają, że urządzenia logistyczne stają się sprawniejsze w przyszłości. Spora część przedsiębiorstw wykorzystuje modernizację do zaprojektowania wydajniejszej wersji istniejących procesów i stworzenia synergii z innymi logistycznymi obszarami funkcyjnymi. Aby modernizacja się powiodła, poszczególne etapy wdrożenia zostały jasno zdefiniowane i podlegają kontroli. Dopiero kiedy warunki zostaną spełnione, przechodzi się do następnego etapu.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Istniejące urządzenia logistyczne i związane z nimi procesy są analizowane poprzez zorganizowane działania oparte na doświadczeniu mające na celu odkrycie słabych stron podczas wykonywania usług i swoich funkcji. Wymagania względem wydajności, które trzeba będzie spełnić w przyszłości oraz funkcjonalności, które należy zapewnić w procesie logistycznym są definiowane wspólnie z klientem. Na tej definicji opiera się koncepcja modernizacji, którą należy przygotować.

Uwzględniamy przy tym różne możliwości dzięki analizie wartości użytkowych; wspólnie z klientem wybieramy preferowaną koncepcję modernizacji. Przygotowujemy w tym celu standardowy przetarg na działania modernizacyjne z porównaniem ofert. Następnie stanowimy wsparcie dla klienta podczas etapu udzielania zamówień i wdrożenia pełnej kontroli realizacji.

Korzyści dla klientów

  • Urządzenia magazynowe i transportowe oraz systemy zarządzania są wykonane zgodnie z najnowszym stanem techniki i nastawione na przyszłe wymagania.
  • Ustalone specyfikacje techniczne dla środków modernizacji, które należy wdrożyć oraz jasno przyporządkowane obowiązki.
  • Przegląd aktualnych cen rynkowych na mechaniczne i zarządcze środki jaki i IT.
  • Bezpieczeństwo przy udzielaniu zamówienia na działania modernizacyjne odpowiedniemu partnerowi na możliwie najlepszych warunkach.
  • Minimalizacja ryzyka, możliwie niski wpływ na działający zakład dzięki jasnym wytycznym i kontrolowanemu wdrożeniu.
Twój partner do kontaktu