Przejdź do treści

Logistyka

Analizujemy bieżące procesy pod kątem wydajności Państwa przedsiębiorstwa, słabych stron oraz możliwości optymalizacji.
Monitoring wyników wypełnia braki w wydajności między krótkoterminową kontrolą operacyjną a długofalowymi projektami związanymi z planowaniem.
Istniejący system logistyczny jest analizowany poprzez proces wykrywania luk w wykonywaniu usług.
Cel: Poprawa warunków zaopatrzenia w przypadku zakupu przewozów, usług logistycznych, towarów handlowych oraz w przypadku inwestycji jak magazyn centralny, techniki magazynowej i transportowej.
Dbamy o jednolite, wydajne procesy we wszystkich lokalizacjach i jednostkach produkcyjnych przedsiębiorstwa Cele: Mniejsze stany magazynowe i krótsze okresy cyklu „cash to cash”.

Logistyka