Profil

Projekty i sukcesy

Bez względu na to czy chcą Państwo zoptymalizować funkcjonowanie magazynu, zaplanować fabrykę czy ulepszyć proces zakupowy – czynniki od których zależy sukces projektu są bardzo złożone . Po pierwsze liczy się za każdym razem otoczenie makroekonomiczne, po drugie specyficzne sytuacje i poziomy rozwoju samego przedsiębiorstwa. Wszystko musi pozostawać w zgodzie, każdy element ma bowiem wpływ na wynik ogólny. Oczekuje się doświadczenia, szerokiego spojrzenia i kompetencji.

Od ponad 40 lat odpowiadamy na nurtujące pytania przemysłu. Czy należy przenieść zakład produkcyjny? Czy można lepiej wykorzystać istniejące zdolności magazynowe?           

Czy opłaca się budowa fabryki we Wschodniej Europie? Dzięki gruntownym analizom i konsultacji z zachowaniem odpowiednich proporcji dbamy o optymalny przebieg produkcji. Jako generalny projektant myślimy o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa, aby można było podjąć właściwe decyzje.  

Przekrojowo i z entuzjazmem

W naszej firmie pracują projektanci wszystkich niezbędnych specjalizacji, którzy towarzyszą naszym klientom we wszystkich fazach projektu, aż po jego pomyślne wdrożenie. Podstawę tworzy nasze doświadczenie wynikające z wielu zrealizowanych projektów.

Podstawę tworzy nasze doświadczenie wynikające z wielu zrealizowanych projektów. Zakres usług podzielony jest na trzy obszary: doradztwo i koncepcja, planowanie i realizacja oraz optymalizacja i zwiększenie wydajności. Poszczególne obszary usług są zróżnicowane: Analizujemy i optymalizujemy na przykład budowę nowych i przebudowę starych fabryk oraz opracowujemy i modernizujemy procesy i systemy przepływu materiału w centrach logistycznych.

Partner na równej stopie

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami. Mamy zawsze na uwadze cel zbudowania trwałego partnerstwa, opierającego się na zaufaniu. W tym celu łączymy systematyczność, doświadczenie i entuzjastyczne podejście do sprawy z procesem konsultacyjnym, w czasie którego działamy w sposób otwarty i nastawiony na indywidualną sytuację zakładu. Nasz kierownik projektu sprawuje kontrolę nad całością procesu;od planowania strategicznego aż po realizację. Generuje to poczucie bezpieczeństwa i zaufania podczas przebiegu całego procesu. Jako projektanci jesteśmy ambitni, ale i podchodzimy do sprawy realistycznie. Stąd minimalizacja ryzyka i dostarczanie rozwiązań, które można wykorzystać na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa i dla wszystkich pracowników.