Kariera

Gotowi na kolejny krok?

Planowanie i optymalizacja zakładów logistycznych i produkcyjnych czy też budowa nowych to największe wyzwania, przed którymi stoi przedsiębiorstwo. Ugruntowana wiedza inżynierska i szczegółowa znajomość procesów pozwalają nam dostarczać naszym klientom najskuteczniejszych rozwiązań. Przy tym zawsze zwracamy uwagę na wymogi techniczne i ekonomiczne.

Pracujemy dla przedsiębiorstw z różnych branż. Nasze know-how zapewnia zmiany i wzrost. Dla

nas liczy się wynik. A nadzwyczajne efekty, o tym jesteśmy przekonani, osiąga się tyko z najlepszymi pracownikami. Praca zespołowa to dla nas coś więcej niż tylko pojęcie – żyjemy nią. Dlatego szukamy ludzi potrafiących myśleć interdyscyplinarne, wnikliwie analizować, interaktywnie realizować projekty i zespołowo opracowywać rozwiązania.

Szukamy inżynierów/konsultantów, a także starszych inżynierów/starszych konsultantów, którzy pomogą nam poruszyć rynkiem. Czy jesteś gotowy(-a)?

Kierownik projektów międzynarodowych (k/m)

Zakres obowiązków:

Będziesz ściśle współpracował(a) naszymi klientami i reprezentował(a) projekty we wszystkich fazach:

 • Systematyczne działania przygotowawcze wspierające zarząd i radę zakładową w podejmowaniu decyzji w przypadku dużych projektów – od analizy zakładu po realizację
 • Techniczne i makroekonomiczne planowanie zasobów i sterowanie nimi
 • Planowanie i zarządzenie terminami projektów w kraju i zagranicą oparte na diagramie
 • Organizacja i budowa sieci logistycznych i produkcyjnych aż po zróżnicowane zadania kierownictwa projektów ze strony klienta

Twój profil:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe w kierunku inżynier ds. organizacji i zarządzania produkcją lub inżynier budownictwa posiadający wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw
 • Zaletą będą odbyte praktyki zawodowe w zawodzie technicznym lub handlowym
 • W najlepszym przypadku posiadasz dwu- do pięcioletnie doświadczenie zawodowe w wyżej wymienionych dziedzinach
 • Posiadasz praktyczne doświadczenie w zakresie planowania logistycznego, produkcyjnego i budowlanego wzgl. kierowania projektami
 • Ponadto posiadasz doświadczenie w zakresie kierowania projektami, przy czym dzięki naszym równoległym programom szkoleniowym staniesz się certyfikowanym kierownikiem projektu w zakresie średnich i dużych projektów
 • Twoimi mocnymi stronami są komunikatywność, kompetentny kontakt na rożnych poziomach przedsiębiorstwa naszych klientów
 • Potrafisz obsługiwać najpopularniejsze programu pakietu Office i dysponujesz znajomością angielskiego na poziomie zaawansowanym

Czekamy na twoje dokumenty aplikacyjne, które możesz przesłać na poniższy adres lub adres e-mail: info@metroplan.de

Inżynier / starszy inżynier intralogistyki (k/m)

Zakres obowiązków:

Będziesz ściśle współpracował(a) z naszymi klientami i reprezentował(a) projekty we wszystkich fazach:

 • Będziesz zajmował(a) się organizacyjnymi, technologicznymi, informacyjno-technicznymi procesami przepływu materiałów
 • Będziesz opracowywał(a) i planował(a) złożone techniczne systemy dotyczące przepływu materiałów i centrów dystrybucyjnych
 • Będziesz zajmował(a) się realizacją przetargów dotyczących urządzeń przemysłowych i wyposażenia technicznego do przepływu materiałów i będziesz pomagał(a) w wyborze dostawców systemu
 • Będziesz towarzyszył(a) przy instalacji wyposażenia technicznego do przepływu materiałów
 • Będziesz przeprowadzał(a) procedurę testowo-odbiorczą aż do przekazania systemów pracownikom operacyjnym
 • Będziesz wspierał(a) naszych klientów podczas szkolenia pracowników, od zakończenia fazy rozruchu aż do pomyślnej eksploatacji

Twój profil:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe w odpowiednim kierunku (budowa maszyn / logistyka / inżynieria zarządzania)
 • W najlepszym przypadku posiadasz praktyczne doświadczenie w zakresie logistyki wewnątrzzakładowej lub wyposażenia technicznego do przepływu materiałów udokumentowane projektami lub czynnościami operacyjnymi
 • Alternatywnie, jako absolwent szkoły wyższej posiadasz już ugruntowane doświadczenia wynikające z odbytych praktyk lub fachową wiedzę z zakresu wyposażenia technicznego do przepływu materiałów, a także procesów, w tym zakładowych, złożonych magazynów
 • Jesteś mobilny(-a), fascynuje cię odkrywanie nowych dróg i czerpiesz radość ze stale zmieniających się wyzwań
 • Twoimi mocnymi stronami są komunikatywność, kompetentny kontakt na rożnych poziomach przedsiębiorstwa naszych klientów
 • Potrafisz obsługiwać najpopularniejsze programu pakietu Office i dysponujesz znajomością angielskiego na poziomie zaawansowanym

Czekamy na twoje dokumenty aplikacyjne, które możesz przesłać na poniższy adres lub adres e-mail: info@metroplan.de