Sieci produkcyjne

Decydujący czynnik sukcesu w przypadku globalizacji

Nasi niemieccy i europejscy klienci wiodą na zglobalizowanym rynku. A to dlatego, że produkują wysokiej jakości produkty w stale optymalizowanej sieci produkcyjnej i logistycznej.

Przyczyny są zróżnicowane:

 • Pozyskanie nowych rynków
 • Presja kosztowa wywołana zmianą warunków rynkowych
 • Zmiana poziomu produkcji
 • Tworzenie centrów kompetencyjnych i otwieranie centralnych miejsc produkcyjnych
 • Dokupienie nowych zakładów za pośrednictwem akwizycji i fuzji
 • Łączenie lokalizacji
 • Wymogi zwiększenia „lokalnej zawartości”

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Dzięki certyfikowanemu narzędziu „Globalisierungs-Cockpit” można szybko zidentyfikować możliwości ulepszeń i obniżenia kosztów. Wskaźniki gospodarcze określają konkurencyjność przedsiębiorstwa i pomagają ją dalej podnosić. Jeśli należałoby przenieść produkcję to wglądu do procesów zmiany dostarcza współczynnik przeniesienia produkcji składający się z kosztów personalnych i sprzętowych. Na podstawie procedury modelowania opartej na badaniu operacyjnym przedsiębiorstwa mogą ocenić koszty alternatywnych zarysów działań operacyjnych.

Działanie Metroplan obejmuje

 • analizę struktur produkcyjnych i lokalizacji odnośnie do leżących u podstaw procesów produkcyjnych i logistycznych jak i całego łańcucha dostaw
 • określenie strategicznych celów jak np. podwyższenie skuteczności i wydajności, obniżenie kosztów, poszerzenie zakresu rynkowego, optymalizacja serwisu konsumenckiego i poziomu tworzenia wartości

 

 • pracowanie i ocena opcji jak np. regionalizacja, centralizacja, połączenie lub przeniesienie lokalizacji obiektów produkcyjnych i logistycznych
 • globalne wyszukiwanie lokalizacji, analizowanie i ocena możliwych lokalizacji
 • przydzielenie zadań wewnątrz sieci produkcyjnej dla nowych i istniejących  lokalizacji zakładów
 • rozważanie pod kątem rentowności nowej sieci produkcyjnej
 • planowanie strategii rozwoju w celu stopniowej realizacji sieci produkcyjnej
 • przekształcenie projektowania sieci produkcyjnej w projektowanie i realizację obiektów produkcyjnych

Korzyści dla klientów

Jeśli reorganizuje się sieci produkcyjne, ingeruje się poważnie w interesy istniejących lokalizacji. Metroplan towarzyszy podczas takich procesów. To przyczynia się do obiektywizacji kierunku, planowania, przygotowania decyzji i strategii wdrożenia oraz opracowania rozwiązań w celu stworzenia optymalnej sieci. Wcześniejsze zbadanie sieci produkcyjnej i regularne jej kontrolowanie pozwala na uniknięcie sytuacji kryzysowych. To z kolei zapewnia przedsiębiorstwu długofalowy sukces.

Klienci Metroplan zyskują szereg korzyści, jeśli optymalizują swoją sieć produkcyjną:

 • Produkcja staje się rentowna przez długi okres czasu, oferują swoje produkty w skali międzynarodowej
 • Zapewniony jest dynamiczny rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • Można szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku lokalnym i rynkach światowych
 • Zwiększają swój udział i swoją obecność na rynku
 • Decydują się na globalną walkę z konkurencją

Twój partner do kontaktu

Michał Brzozowski

Dyrektor Zarządzający Metroplan Polska Sp. z o.o.
Michal.Brzozowski@metroplan.com.pl
+48 600 828 944