Projekt organizacji zakładu | Studium wykonalności

Rozwiązania, które stanowią zasób

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w projektowaniu i realizacji obiektów przemysłowych takich jak fabryki wiemy, że: Każdy projekt to nowe, ciekawe wyzwanie! Wspólnie z Państwem opracujemy indywidualny sposób postępowania oraz optymalne rozwiązanie projektowe.

Opierając się na Państwa projekcie opracujemy wspólnie zrównoważoną koncepcję rozwoju lokalizacji. Na podstawie istotnych danych liczbowych (program produkcyjny) opracowujemy na początku program zagospodarowania przestrzeni dla wszystkich obszarów produkcji i zakładu oraz określamy relacje przepływu materiałów. Następnie definiujemy poszczególne etapy w kierunku pełnej rozbudowy dla danej lokalizacji, co gwarantuje, że wszystkie modyfikacje obiektu przemysłowego i inwestycje będą kierowały się niniejszą koncepcją. Projekt organizacji zakładu jest przydatny, gdy trzeba wybudować całkowicie nowy zakład, dotyczy to również istniejących lokalizacji. Metroplan oferuje go jako oddzielną usługę lub usługę włączoną do odpowiednich projektów budowy nowego obiektu, rozbudowy lub przebudowy obiektu.

Nasze podejście do jakości zobowiązują nas wobec Państwa do wytyczenia jasnych wskazówek:

 • Współpracy w łączonych zespołach projektowych
  Kluczem do sukcesu projektu jest: Państwa wiedza na temat produktu, technologii produkcji i procesów w powiązaniu z naszą metodyką i doświadczeniem wykorzystywana w ramach zróżnicowanych zadań. Państwa specjaliści i nasi specjaliści od organizacji i planowania produkcji pracują wspólnie w zespole projektowym. Klienci wnoszą tutaj swoją specjalistyczną wiedzę i wizje. Dzięki temu pewne jest, że wyniki projektu zostaną zaakceptowane.
 • Projektowanie od wewnątrz na zewnątrz
  W centrum organizacji i planowania fabryki są procesy produkcyjne tworzące wartość dodaną. Od tego zaczynamy i opracowujemy rozwiązania dla produkcji i logistyki produkcyjnej. Opierając się na tym projektujemy pozostałe obszary zakładu i opracowujemy elastyczne struktury budynku (odesłanie do rozdziału Koncepcja budynku). Bazujemy przy tym na długoletnim doświadczeniu naszych architektów w budowie obiektów przemysłowych a w celu uzyskania optymalnego ogólnego rozwiązania włączamy do pracy specjalistów technicznych i budowlanych obiektu.
 • Zgodna rentowność i jakość techniczna rozwiązania
  Zobowiązujemy się do znalezienia dla Państwa optymalnego rozwiązania pod kątem technicznym i ekonomicznym oraz do zrównoważonego wdrożenia tej koncepcji. Nasz zespół złożony ze specjalistów od organizacji i planowania produkcji, konstruktorów maszyn i ekonomistów gwarantuje zarówno rozwój i wdrożenie kreatywnych technicznych rozwiązań jak i działanie, mające na uwadze ekonomiczny sukces projektu.
 • Idealna koncepcja w centrum uwagi
  Organizacja i planowanie fabryki podlega licznym restrykcjom, na przykład w związku z istniejącą infrastrukturą. W celu opracowania optymalnego rozwiązania, należy oczyścić myśli z tych ograniczeń. Idealna koncepcja pokazuje najlepsze z możliwych procesy, ich przebiegi oraz struktury idealnego obiektu produkcyjnego i wskazuje kierunek dla rzeczywistego projektu (odsyłacz do rozdziału B.1.4). Podlega on pomiarom w tej koncepcji.

Korzyści dla klientów

Metroplan posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i planowaniu obiektów produkcyjnych oraz wysokie kompetencje związane z ich realizacją. Towarzyszymy naszym klientom od pierwszej myśli po SOP!

 • Planowanie długoterminowe (Masterplan) dla zakładu, aż po pełną jego rozbudowę
 • Na tej podstawie kierownictwo firmy podejmuje decyzje strategiczne
 • Oszacowanie powierzchni, personelu i inwestycji na przestrzeni czasu
 • Strukturyzacja ekonomiczna (podzielenie na strefy) zakładu, aż po jego pełną rozbudowę
 • Wytyczne/ramy w celu oszacowania krótko- i długoterminowych środków ze strategicznego punktu widzenia

Twój partner do kontaktu


Dipl.-Wirtsch.-Ing. Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 (0) 40 2000 07 - 68