Koncepcja produkcji

Wydajne procesy i duża elastyczność

Metroplan oferuje wszystkie istotne usługi związane z planowaniem i realizacją projektów budowy, rozbudowy i optymalizacji obiektów produkcyjnych. W tym celu stosujemy sprawdzone metody oraz instrumenty, na których można polegać. Wytyczmy cele projektu, badamy możliwości rozwiązań i dopasowujemy do oczekiwań danego przedsiębiorstwa. Wraz z wytyczeniem ram projektowych, kładzie się podwaliny pod udany projekt.

W przypadku budowy nowego obiektu lub rozbudowy zajmujemy się planowaniem danych obszarów, każdorazowo począwszy od założeń projektowych, przez zwymiarowanie i rozplanowanie zakładu aż po realizację projektu. Obiektem planowania są obok produkcji i logistyki produkcyjnej (odsyłacz do rozdziału Zintegrowana koncepcja produkcji i logistyki) wszystkie procesy wspierające jak i obszar dotyczący personelu oraz biura. Oferujemy działania związane z kompleksowym planowaniem obiektów budowlanych, technologii i innej infrastruktury.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

 • Analizowanie sytuacji faktycznej i opracowanie założeń projektowych
 • Rozmieszczenie i zwymiarowanie maszyn, instalacji i logistyki produkcyjnej
 • Ustalenie zapotrzebowania na powierzchnię, personel, energię i media
 • Zaplanowanie metody zarządzania z wyszczuploną produkcją (lean) i logistyką produkcyjną
 • Wybór strategii zarządzania produkcją (zasada systemu (pull) /(push))
 • Określenie koncepcji zaopatrzenia (Just-in-Time/Just-In-Sequence, Kanban, zasad supermarketu)
 • Rozplanowanie poszczególnych stref zakładu oraz całego zakładu w wersji najbardziej optymalnej i realnej
 • Projekt włączenia wszystkich podsystemów i branż produkcyjnych
 • Ustalenie zapotrzebowania na inwestycję i rozważania pod kątem rentowności
 • Przygotowanie specyfikacji technicznej i przetargów
 • Porównanie ofert i współdziałanie przy zlecaniu usług
 • Nadzór nad realizacją projektu przez dostawców i firmy wykonawcze
 • Kontrola realizacji urządzeń, części budowlanej i wyposażenia technicznego budynku
 • Planowanie, sterowanie i kontrola przeniesienia zakładu i przeprowadzek

Korzyści dla klientów

Projekty związane z planowaniem i organizacją obiektu produkcyjnego są niepowtarzalne. Na podstawie długoletniego doświadczenia wiemy, że każdy projekt jest nowy i ciekawy. Mimo tak dużego zakresu celów projektowych i zadań nie można „wyciągnąć żadnego projektu z szuflady”. Metroplan wnosi jednak sumę zebranych doświadczeń na podstawie różnych projektów zrealizowanych dla licznych klientów i branż. Dzięki temu uzyskuje się:

 • Planowanie i organizację fabryki zrealizowane przez jedno biuro z zachowaniem synergii
 • Planowanie i organizację fabryki wraz z system: Metodyka i doświadczenie
 • Wspólnie jesteśmy silni: Planowanie i organizacja fabryki w zespole tworzonym z klientem

Bez względu czy dany zakład należy poddać restrukturyzacji i przebudować go, rozbudować lub rozpocząć budowę zupełnie nowego zakładu na terenie niezagospodarowanym: Zespół Metroplan gwarantuje, że projekt zostanie zwieńczony sukcesem. Zespół uzupełniają zatrudnieni u nas architekci posiadający duże doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych. Dzięki temu skupiamy się na najistotniejszym podczas planowania procesów, wyposażenia i przy projekcie zabudowy.

 • Oferujemy kompletną organizację projektu oraz zarządzanie projektem. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci są zaangażowani, a jednocześnie ich praca nie jest zbytnio zakłócana.
 • Cały proces wspieramy w jasno wyznaczonych etapach z określonym poziomem opracowania, uznanymi instrumentami i ustrukturyzowanymi wynikami.
 • Jako generalny projektant przekształcamy wyniki badania w ostateczny i wiążący dla wszystkich uczestników Masterplan. Oceniamy wymagane działania budowlane i kierujemy etapem projektowania z udziałem wszystkich branż specjalistycznych.

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768