Koncepcja logistyki produkcji

Kompleksowe projektowanie rozwiązań

Tworzenie skutecznego systemu logistycznego wykracza daleko poza przepływ materiałów pomiędzy poszczególnymi obszarami produkcji i materialne połączenie w sieci stanowisk pracy i maszyn.

Logistyka produkcji jest spoiwem łączącym logistykę zamówień z jednej i logistykę dystrybucji z drugiej strony. Logistyka ta musi zawsze gwarantować dostawy, optymalnie łączyć system produkcji z systemem logistyki i rozwijać uzasadnione z punktu widzenia logistyki struktury przypływu materiałów. To przy zmniejszających się wielkościach partii, coraz krótszych cyklach produkcyjnych, niższych zasobach magazynowych lub procesie wykorzystującym możliwe jak najniższe zasoby z małym nakładem kierowania jest ogromnym wyzwaniem.

Do zakresu usług w ramach logistyki produkcji należy planowanie procesów logistycznych na poziomie zakładu między poszczególnymi obiektami i urządzeniami oraz procesy wewnątrz każdego działu. Pomagamy Państwu zaprojektować wszystkie logistyczne funkcje, które są niezbędne do wykonania zadań produkcyjnych. Wszystkie logistyczne procesy od wejścia towaru przez magazynowanie, komisjonowanie i oddanie do dyspozycji aż po opakowanie i wysyłkę są optymalizowane w jednolitym systemie.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

  • Analiza przepływu materiałów wraz z rejestracją i obliczeniem nakładów transportowych pomiędzy wszystkimi sektorami funkcyjnymi oraz jednostkami zakładu
  • Analiza stanów i opracowanie strategii magazynowej
  • Przygotowanie i przedstawienie systemu przepływu materiałów i stacji obróbczych
  • Badanie systemu magazynowego, buforowego i transportowego, porównanie systemów
  • Przygotowanie specyfikacji technicznej, przeprowadzenie przetargów, aż do etapu zleceń
  • Włączenie usługodawców, którzy stanowią wcześniejsze i kolejne ogniwa dla dostawców i klientów
  • Współdziałanie podczas etapu realizacji, przeprowadzanie szkoleń i testów

Korzyści dla klientów

Takie całościowe spojrzenie jest mocno zakorzenione w naszym myśleniu, planowaniu i działaniu:

  • Optymalna i ekonomiczna technika magazynowania i transportu dla opracowanej koncepcji produkcyjnej
  • Zrozumiałe rozwiązania na podstawie kompletnych danych
  • Zestawienie decyzji MOB ( Make – or – Buy)

Twój partner do kontaktu


Dipl.-Wirtsch.-Ing. Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 (0) 40 2000 07 - 68