Analiza i wybór lokalizacji

Zabezpieczenie zrównoważonego sukcesu firmy na rynku

Poprzez zastosowanie metod ilościowych ogranicza się ilość preferowanych regionów.

Systematyczna analiza lokalizacji i jej wybór w Zachodniej i Wschodniej Europie to ważny warunek powodzenia przedsiębiorstwa. Dobry wybór lokalizacji to podstawa, aby na długo zapewnić sobie dostęp do rynku oraz zbudować optymalną sieć produkcyjną i logistyczną. Przy tym należy wziąć pod uwagę liczne czynniki finansowe i niefinansowe

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W celu wybrania optymalnej lokalizacji w Europie Zachodniej lub Wschodniej , Metroplan opracował system certyfikacji ISO, tzw. „analizę wielokryterialną”. Pozwala ona na ocenę różnych czynników lokalizacji pod względem jakościowym i ilościowym. Należą do nich dostępność sił roboczych, koszty płac i świadczeń społecznych, wsparcie ze strony władz lokalnych, infrastruktura aż po dotacje na inwestycje, ocenę warunków otoczenia, konkurencyjność i dostawców w regionie. W bazie danych Metroplan dostępne są natychmiast aktualne dane dotyczące 380 regionów.

Korzyści dla klientów

Dla naszych klientów przeprowadzamy analizę kosztów i atrakcyjności poszczególnych lokalizacji. Poniższe wykresy wyjaśniają, w jaki sposób ustalamy optymalny region lokalizacji zakładu.

Nasi dotychczasowi klienci wdrożyli już trwale następujące wyznaczone cele:

  • Stałe niskie koszty pracy przy niskich wskaźnikach fluktuacji
  • Stabilny rozwój rynku i produkcji z częściowo dwucyfrowymi wskaźnikami wzrostu
  • Sprawnie funkcjonujące i konkurencyjne sieci produkcyjne i logistyczne
  • Pozyskani na stałe nowi klienci i dostawcy
  • Pozyskany dodatkowy personel badawczy i zajmujący się rozwojem

 

Twój partner do kontaktu

Dipl.-Wirtschaft.-Ing. Ulrich Dantzer

Dyrektor Metroplan Eastern Europe GmbH
Ulrich.Dantzer@metroplan.de
+49 (0) 40 2000 07 - 10