Przejdź do treści

Produkcja

Wcześniejsze sprawdzenie sieci produkcyjnej pozwala na uniknięcie sytuacji kryzysowych. To z kolei generuje szereg korzyści i zapewnia przedsiębiorstwu długofalowy sukces.
W celu wybrania optymalnej lokalizacji opracowaliśmy metodykę certyfikowaną przez ISO, tzw. „analizę wielokryterialną”. Na jej podstawie badamy dla każdego regionu korzyści związane z kosztami oraz atrakcyjność lokalizacji.
Projekt organizacji zakładu jest przydatny, gdy trzeba wybudować całkowicie nowy zakład, często w oparciu o istniejące lokalizacje
Bez względu czy dany zakład należy poddać restrukturyzacji i przebudować go, rozbudować lub rozpocząć budowę zupełnie nowego zakładu na niezagospodarowanym terenie pod zabudowę. Z nami każdy projekt zostanie zwieńczony sukcesem.
Logistyka produkcji musi gwarantować dostawy, optymalnie łączyć w sieć system produkcji z systemem logistyki i rozwijać uzasadnione z punktu widzenia logistyki struktury przypływu materiałów.
Wielkości zakupów są dźwignią sukcesu przedsiębiorstwa, gdyż oszczędności w tym obszarze mają bezpośredni wpływ na jego wyniki.

Produkcja