Zintegrowana koncepcja produkcji i logistyki

Punkt styczności produkcji i logistyki

Skuteczne zaopatrzenie Just-in-time obszarów produkcji i montażu w surowiec, półprodukty, części montażowe oraz materiał opakowaniowy wpływa znacząco na wydajność systemu produkcyjnego.

Optymalne tworzenie procesów logistycznych dla zaopatrzenia i usuwania odpadów z produkcji odbywa się na przecięciu produkcji z logistyką. Przy tym produkcja powinna koncentrować się na wytwarzaniu; procesy logistyczne regulowane są przez logistykę. Nowe koncepcje lean managment (szczupłego zarządzania) wspierają nowoczesne procesy logistyczne np. strategia MilkRun, Service-Level-Agreements pomiędzy produkcją a logistyką, przeniesienie procesów przygotowujących produkcję do strefy logistyki (np. usuwanie opakowań transportowych). Przez to coraz bardziej zacierają się granice między produkcją a logistyką, co sprawia, że zintegrowana koncepcja produkcji i logistyki staje się niezbędna.

Wyznaczanie celów:

  • Uwzględniające zużycie i zapotrzebowanie zaopatrzenie obszarów produkcyjnych i stanowisk pracy w surowce, półprodukty, części montażowe i materiał opakowaniowy
  • Minimalne zapotrzebowanie na powierzchnię w obszarze produkcyjnym
  • Rozmieszczenie zorientowane na proces i optymalizowane pod kątem przepływu materiałów

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Już na etapie koncepcji dział produkcji i logistyki powinnen uzgodnić współdziałanie produkcji i systemu przepływu materiałów i tworzyć wizję z uwzględnieniem ekonomiczności. Aby opracować koncepcję logistyki wraz z zaopatrzeniem i usuwaniem odpadów produkcji, rejestrowane są aktualne procesy, niezbędne do tego usługi, udział personelu, kosztów i warunków ramowych jak bieżąca infrastruktura, współdziałanie z planowaniem produkcji itp.

Ponadto szacujemy jaki wpływ będą miały zmiany w asortymencie, procedurach produkcji, strukturach i wielkości produkcji. Na podstawie tych szacunków ustalamy wymogi i cele koncepcji przepływu materiałów, które następnie uzgadniamy z klientem.

Określamy ,które systemy techniczne i organizacyjne są potrzebne dla zaopatrzenia i zbytu produkcji , w tym do kolejnych powierzchni magazynowych oraz samych systemów magazynowych . Te ocenione są wspólnie z punktu widzenia logistyki i produkcji pod kątem inwestycji i kosztów eksploatacyjnych i porównywane ze sobą w oparciu o analizę wartości użytkowej.

Korzyści dla klientów

  • Jasne zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności w punktach stykania się produkcji i magazynu
  • Wydajne procesy i systemy do zaopatrzenia/usuwania odpadów z produkcji oraz systemy do magazynowania surowców, materiałów pomocniczych oraz eksploatacyjnych, półproduktów, produktów gotowych jak i materiału opakowaniowego
  • Zastosowanie ekonomicznie uzasadnionych technologii przenośników/transportowych między magazynem a strefą produkcji
  • Wytyczne do przyszłego fizycznego tworzenia stref przekazu /punktów stykania się produkcji i magazynu oraz systemów magazynowych i transportowych
  • Przesłanki do stopniowej optymalizacji połączenia produkcji i systemu magazynowego w zależności od rozwoju produkcji

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768