Zakup usług logistycznych

Wyszukanie najlepszego z możliwych rozwiązań

Zakup zewnętrznych usług logistycznych jest i pozostanie istotnym czynnikiem wpływającym na sukces. O tym sukcesie decyduje dobre przygotowanie.

Przedsiębiorstwa, które przekazują usługi do firm zewnętrznych lub chcą porównać istniejące koszty wewnętrzne z obecnymi cenami rynkowymi, stoją przed trudnym zadaniem:

muszą mianowicie znaleźć te usługi, które pasują do punktów stykających się w przedsiębiorstwie, a następnie wyszczególnić wymagania na odpowiednim poziomie. W jaki sposób przedsiębiorstwa znajdą partnera, który będzie najlepiej pasował do ich profilu działalności i specyficznych wymagań? W tym miejscu pomaga ustandaryzowane postępowanie zgodnie z wypróbowaną metodą. To tworzy podczas każdego etapu przetargu maksymalną przejrzystość dla każdego uczestnika. Aby wybrać właściwego partnera, należy bardzo dobrze poznać działających na rynku usługodawców, ich mocne strony oferty jak i samą branżę. 

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan definiuje procesy i zakres usług, które powinny być przekazane zewnętrznym firmom logistycznym. Z kolei wystarczający poziom szczegółowości pozwala Państwu jednoznacznie skalkulować swoje wyniki. W czasie procesu przetargowego ustalane są warunki i obowiązki, jakie obydwie strony muszą spełnić. Dotyczy to także wymiany informacji, jeśli firma świadcząca usługi logistyczne przejęła działalność operacyjną.

Dzięki temu w specyfikacji przetargowej i zamówieniu uwzględnione są wszystkie aspekty istotne dla procesu i kalkulacji. Poprzez ustandaryzowane postępowanie gwarantujemy obiektywne porównanie wszystkich wpływających ofert.

Metroplan przygotowuje negocjacje wraz z ilościową i jakościową oceną. Naszą rolą jest profesjonalne doradzanie, co przyczynia się do korzystnego dla obydwu stron wyniku negocjacji. Do etapu przygotowania i rozruchu należy opracowanie planu realizacji, przeprowadzenie rozmów dotyczących specyfikacji technicznej, warsztatów, w celu podniesienia rangi realizacji oraz prowadzenie regularnych kontroli w związku ze szkoleniem personelu i regularnej oceny specyficznych wskaźników, w celu ustalenia jakości spełnienia świadczeń.

Korzyści dla klientów

  • Przegląd aktualnych cen rynkowych na usługi logistyczne
  • Bezpieczeństwo przy udzielaniu zamówienia na usługi logistyczne odpowiedniemu partnerowi na możliwie najlepszych warunkach
  • Uzgodnione specyfikacje na przyszłe usługi logistyczne zgodnie z zakresem odpowiedzialności
  • Wytyczne dotyczące własnej organizacji i zastosowanych systemów informatycznych
  • Jednolite procesy i środki do pomiaru poziomu jakości

Twój partner do kontaktu

Dr. Thomas Mielke

Dyrektor Metroplan Process Management GmbH
Thomas.Mielke@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 50