Projekt struktury magazynu | Studium wykonalności

Podstawa decyzji inwestycyjnych

W ramach analizy wykonalności określane są w krótkim okresie czasu podstawowe parametry dla nowej lub zoptymalizowanej lokalizacji logistyki. Należy do niej niezbędne zapotrzebowanie na grunt i niezbędne inwestycje. Obydwa elementy służą kierownictwu przedsiębiorstwa do podjęcia strategicznych decyzji.

Studium wykonalności generuje ogólne parametry podstawowe projektu logistyki wraz z podaniem przewidywalnych kosztów. Są to np. zapotrzebowanie na powierzchnię i personel, główne procesy, inwestycje, koszty logistyczne, rozwój lokalizacji. Na podstawie znanych lub niedawno wywnioskowanych wymagań przygotowywana, ustalana z klientem i oceniana jest pierwsza koncepcja. Przykładowo w opracowanej koncepcji na przykład na poziomie rozmieszczenia blokowego najważniejsze sektory są zwymiarowane z grubsza i powiązane ze sobą. Dzięki temu klient może zorientować się co do ewentualnego zakresu projektu i zdecydować czy chce go kontynuować.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W ramach analizy wykonalności dla centrum logistycznego z grubsza wymiarowane są odpowiadające wymaganiom strefy magazynowe i logistyczne powierzchnie funkcyjne służące do magazynowania i zarządzania różnymi produktami jak i dla środków pomocniczych magazynu i transportu. Analogicznie oceniane są inwestycje w teren, budynki, instalacje i systemy IT oraz personel. Przy pomocy analizy SWOT oceniane i porównywane są alternatywy i lokalizacje.

Metroplan posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu koncepcji, projektów i realizacji ręcznych, półautomatycznych jak i automatycznych instalacji magazynowych i urządzeń technologii transportowej. Umożliwia to pierwsze podejście do projektu na podstawie wiedzy profesjonalistów przy wykorzystaniu minimalnego nakładu czasowego i finansowego.

Korzyści dla klientów

  • Jednolite zrozumienie przyszłej koncepcji logistycznej i zakresu projektu
  • Zgrubne oszacowanie powierzchni, zapotrzebowania na personel i inwestycje pozwala na pierwszą ocenę rentowności istniejących i przyszłych projektów logistycznych
  • Wytyczne dla przyszłego użytkowania istniejących terenów/działek ewentualnie do przyszłej zabudowy lub zmiany użytkowania
  • Podstawa do strategicznych decyzji w celu rozpoczęcia projektu lub jego kontynuacji

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33