Optymalizacja dystrybucji

Pokazanie możliwości, opracowanie strategii

Strategiczna optymalizacja dystrybucji ustala w metodyczno-analityczny sposób strukturę sieci dystrybucji. Struktura ta wyznacza ścieżkę rozwoju sieci logistycznej.

Rodzaj, ilość i położenie regionalne centrów logistycznych przedsiębiorstwa decydują o zakresie usług, kosztach transportu i stanów magazynowych. Należy przy tym brać pod uwagę cały szereg wielkości, mających na nie wpływ. Dlatego globalna lub regionalna sieć dystrybucyjna jest wspomagana oprogramowaniem, a jej całość optymalizowana pod kątem transportu i magazynu. Różne modele kosztowe transportu i zakres usług są optymalizowane przy pomocy procedur badań operacyjnych. Następnie określane są koszty lokalizacji centrum logistycznego. Z jednej strony są one zależne od wymagań stawianych sieci transportowej (funkcja/wielkość /stopień automatyzacji), z drugiej zaś od wybranego regionu (poziom płac, wymagania ze strony zakładu). W celu uzyskania optymalnej struktury dystrybucji uwzględniane są kolejne czynniki jak na przykład istniejące już lokalizacje, dostępność personelu, wrażliwości.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Przeprowadzamy generalnie analizę opartą na danych i benchmarking istniejącej logistyki. Chcemy bowiem najpierw poznać obszary dostaw, strukturę zleceń i produkcji, aby móc później pokazać pierwsze możliwości. Oprócz kosztów transportu rozpatrujemy także lokalizację

magazynu pod kątem kosztów operacyjnych i wydajności infrastruktury. Wspólnie z klientem projektujemy alternatywne scenariusze przyszłościowe. Dobieramy indywidualnie aktualne narzędzia informatyczne w zależności od zakresu projektu i definicji zadań. Jeśli zajdzie taka konieczność uzupełniamy wypróbowany standard specjalnymi indywidualnymi opracowaniami. Przy pomocy metod matematycznych i skutecznego systemu bazy danych obliczamy najbardziej wydajną strukturę dystrybucji na podstawie realnych danych ze zlecenia.

Korzyści dla klientów

  • Sieci transportowe obliczane są pod kątem optymalnych kosztów i usług przez symulacje komputerowe. Dzięki temu można szczegółowo przeanalizować i ocenić alternatywne strategie dystrybucji.
  • Koszty danej lokalizacji magazynu są określane w zależności od regionu, funkcji magazynu, wielkości itp. To umożliwia podjęcie zróżnicowanej decyzji dotyczącej przyszłej lokalizacji ze względu na położenie i wyposażenie techniczne.
  • Optymalizacja strategiczna ma długoterminowy charakter i tworzy podstawę do planowania rozwoju istniejących i przyszłych lokalizacji logistycznych.
  • Analizy wrażliwości badają wpływ zmiennych wielkości jak zmiany w strukturze asortymentu, rozwój różnych nośników kosztów i wielu innych czynników. Dzięki temu można zweryfikować, na ile stabilna jest przyszła sieć dystrybucyjna.

Twój partner do kontaktu

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33