Koncepcja magazynu i przepływu materiałów

Wydajne procesy i optymalna technologia

Koncepcja procesów logistycznych, systemów magazynowych i przepływu materiałów jest podstawą każdego skutecznie działającego centrum i infrastruktury logistycznej. W pełni oceniona koncepcja logistyczna jest podstawą decyzji dotyczącej jej realizacji.

Istotnym czynnikiem kosztowym dla centrum logistycznego są procesy operacyjne. Ich koncepcja wraz z niezbędnym systemem logistycznym i przepływu materiałów w miarodajny sposób określają wielkość i wykonanie budynku, zastosowanie technologii i stopień automatyzacji oraz niezbędny personel. Koncepcja magazynowa i przepływu materiałów określa systemy, które optymalnie spełniają wymagania związane z wydajnością i możliwościami produkcyjnymi. Wspólnie należy uwzględnić ilościowe i jakościowe wymagania – w szczególności pod katem rentowności i odwzorowania wymagań operacyjnych – jak i strategiczne aspekty takie jak elastyczność wobec zmian wymagań i możliwość ekspansji- rozbudowy.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Aby opracować koncepcję magazynu i przepływu materiałów, badamy i znamy wymagania procesów operacyjnych, usługi związane z przepływem, możliwości produkcyjne oraz warunki ramowe w istniejących infrastrukturach. W prowadzonych wspólnie z klientem warsztatach opracowujemy wymagania i cele przyszłego logistycznego procesu. Przy czym rolę odgrywa tu także potencjalny rozwój działalności jak i zmiany w asortymencie, strukturze zlecenia i strukturze klientów oraz usługach logistycznych.

Na tej podstawie opracowujemy konieczne procesy w centrum logistycznym (jak magazynowanie, transport, komisjonowanie, konsolidacja, opakowanie itp.). Opracowujemy ich technologiczne wdrożenie poprzez odpowiednie systemy magazynowe i przepływu materiałów. Ocena ilościowa określa niezbędne zapotrzebowanie na personel, inwestycje jakie należy poczynić oraz przyszłe koszty operacyjne. Poprzez analizę kosztów i wyników produkcji identyfikowane są preferowane systemy ,które łączone są i oceniane wraz z alternatywnymi koncepcjami ogólnymi z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury. Zakończenie tego etapu stanowi projekt decyzyjny, który określa obok wybranej koncepcji z pełnym rozmieszczeniem (z reguły w 3D) wielkość inwestycji, Business Case oraz zawiera kolejny plan projektu. Wszystkie etapy projektu wspierane są z ukierunkowaniem na cel przez nasze standardowe narzędzia. Jeśli jest to konieczne przeprowadzamy symulacje poszczególnych obszarów procesu lub całego systemu.

Korzyści dla klientów

  • Ustalone wymagania koncepcyjne są opracowane w sposób przejrzysty dla zespołu projektowego, osób decyzyjnych i pozostałych uczestniczących obszarów
  • Alternatywne spojrzenie na różne rozwiązania dla podprocesów prowadzi do wydajnych technicznie i organizacyjnie procesów, ekonomicznego wykorzystania techniki i bezpieczeństwa pod kątem wyszukanych preferowanych rozwiązań
  • Pełna przejrzystość w ustaleniach dotyczących inwestycji jak i w obliczeniach przyszłych kosztów operacyjnych sprzyjają bezpiecznemu podejmowaniu decyzji.
  • Opracowanie planu realizacji, jeśli zajdzie taka konieczność z różnymi poziomami rozszerzenia i ramami czasowymi
  • Klient może podjąć decyzję o realizacji na podstawie „bezpiecznych” faktów.

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33