Analiza MOB

Neutralna ocena szans i ryzyka

Podczas weryfikowania podstawowych kompetencji w logistyce często niezbędne jest dokonanie porównania lub analizy ryzyka związanego z własnym lub obcym zakładem.

Jeśli chodzi o kwestię „wkład własny czy outsourcing”, czynnikiem decydującym jest przede wszystkim dostępny kapitał jak i know-how, który utrzymuje przedsiębiorstwo. W strategicznych biznes planach odpowiedzi na pytania MOB są bardzo ważnym elementem. Obok szans i ryzyka związanego z jakością istotna jest ocena ilościowa istniejącego potencjału w ramach decyzji MOB w przypadku usług logistycznych. Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie uczestniczące obszary funkcjonalne i jednostki organizacyjne jak np. logistykę, zakupy i dystrybucję można kompleksowo ocenić szanse i ryzyko. Aby ilościowo ocenić różnice kosztowe, należy znać działających na rynku usługodawców oraz koszty rynkowe zdefiniowanych usług. Ułatwia to zrozumienie decyzji, które należy podjąć w przedsiębiorstwie.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Metroplan, w celu sprawdzenia korzyści związanych z outsourcingiem usług logistycznych lub pozostawiania ich w zakresie zakładu opracował ustrukturyzowaną procedurę.

Podczas warsztatów identyfikowane są wszelkie istotne zakresy usług z wszystkimi uczestniczącymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, każdorazowo wraz z wszystkimi istotnymi danymi, punktami stykania się, ścieżkami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Przyszłe strategiczne i logistyczne wymagania zostaną oszacowane pod kątem ilości z istniejącymi procesami i ustalone co przemawia za pozostawieniem ich we własnym zakładzie albo za outsourcingiem. Potencjalny zakres usług jest zostanie zidentyfikowany i oceniony pod kątem ilości. Służą do tego wskaźniki, koszty i doświadczenia wyniesione z różnych projektów outsourcingowych i projektów z procesami logistycznymi w ramach własnego zakładu. Na podstawie ocenianych możliwości następuje przejście do pierwszego projektu koncepcji realizacji. Sprawdzane są także korzyści i wady. Projekt decyzyjny zawiera jasne instrukcje dotyczące działania jak i kolejnych etapów postępowania.

Korzyści dla klientów

  • Identyfikacja bieżącego ryzyka związanego z aktualnym procesem logistycznym
  • Neutralna ocena szans i ryzyka różnych wariantów MOB
  • Ustalenie sensownego pod względem ekonomicznym podziału zadań między przedsiębiorstwem a usługodawcą
  • Przypisanie zakresów odpowiedzialności dla procesu logistycznego przedsiębiorstwu i usługodawcy
  • Rekomendacje dla strategii MOB
  • Podejmowanie decyzji dotyczących strategii MOB na podstawie obiektywnych danych

Twój partner do kontaktu

Holger Lorenzen

Dyrektor Metroplan Logistics Management GmbH
Holger.Lorenzen@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 33