Przejdź do treści

Logistyka

Chodzi o optymalizację interakcji pomiędzy stanami magazynowymi, kosztami magazynu i transportu oraz serwisem dostawczym. Cel: Optymalna struktura dystrybucji.
Studium wykonalności generuje ogólne parametry podstawowe projektu logistyki wraz z podaniem przewidywalnych kosztów. Tworzy podstawy do podejmowania decyzji strategicznych.
Znamy wymagania procesów operacyjnych, usługi związane z przepływem, wydajności oraz warunki ramowe w istniejących infrastrukturach.
Już na etapie koncepcji dział produkcji i logistyki powinny uzgodnić współdziałanie produkcji i systemu przepływu materiałów i tworzyć wizję z uwzględnieniem ekonomiczności.
Metroplan, w celu sprawdzenia korzyści związanych z outsourcingiem usług logistycznych lub pozostawiania ich w zakresie zakładu opracował uporządkowaną procedurę.
Zakup zewnętrznych usług logistycznych jest i pozostanie istotnym czynnikiem wpływającym na sukces. O tym sukcesie decyduje dobre przygotowanie.

Logistyka