Analiza i wybór lokalizacji

Zabezpieczenie zrównoważonego sukcesu firmy na rynku

Systematyczna analiza lokalizacji i jej wybór w Zachodniej i Wschodniej Europie to ważny warunek powodzenia przedsiębiorstwa. Dobry wybór lokalizacji to podstawa, aby na długo zapewnić sobie dostęp do rynku oraz zbudować optymalną sieć produkcyjną i logistyczną. Przy tym należy wziąć pod uwagę liczne czynniki finansowe i niefinansowe.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

W celu wybrania optymalnej lokalizacji Metroplan opracował metodykę tzw. „analizę wielokryterialną”. Pozwala ona na ocenę różnych czynników lokalizacji pod względem jakościowym i ilościowym. Należą do nich dostępność sił roboczych, koszty płac i świadczeń społecznych, wsparcie ze strony władz lokalnych, infrastruktura aż po dotacje na inwestycje, ocenę warunków otoczenia, konkurencyjność i dostawców w regionie. W bazie danych Metroplan dostępne są natychmiast aktualne dane dotyczące 380 regionów.

Korzyści dla klientów

Dla naszych klientów ustalamy na postawie macierzy wartości użytkowych względny udział kosztów dla każdego regionu i atrakcyjność lokalizacji. Poniższy wykres wyjaśnia, w jaki sposób ustalamy optymalny region lokalizacji.

Nasi klienci zrealizowali trwale następujące wyznaczone cele:

  • Wybór lokalizacji stanowi część strategii przedsiębiorstwa
  • Systematyczny wybór lokalizacji przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników
  • Zoptymalizowana w zrównoważony sposób lokalizacja przy stale utrzymującej się niskiej strukturze kosztów

Twój partner do kontaktu

Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 (0) 40 2000 07 - 44